PORTAL PROWADZI
10.09.2018

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu sierpnia 2018 roku wynosiła 959,5 tys., co było najniższym wynikiem od września 1990 roku. Od końca lipca 2018 roku spadła o 2,3 tys. (0,2%), a od sierpnia 2017 roku – o 176,6 tys. (15,5%). W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w II kwartale 2018 roku (najnowsze dostępne dane) liczba bezrobotnych oszacowana została na 617 tys. i była to najniższa wartość w historii badania – kolejny raz z rzędu (mamy już 9 kolejnych rekordowych kwartałów). W porównaniu do I kwartału 2018 roku zmniejszyła się o 92 tys. (13,0%), a w relacji do II kwartału 2017 roku – o 246 tys. (28,5%). W I kwartale 2018 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych była większa od liczby bezrobotnych szacowanej metodą BAEL o ok. 387 tys. (63%). 

10.09.2018

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w końcu lipca 2018 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,8%, czyli w relacji do wyników z lipca 2018 roku spadła o 0,1 pkt. proc. W sierpniu 2017 roku stopa ta była o 1,2 pkt. proc. wyższa, co oznacza, że bezrobocie ciągle wyraźnie spada. Stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu 2018 roku była najniższa od października 1990 roku. Ujemna 12-miesięczna dynamika tego wskaźnika statystycznego (spadek bezrobocia styczeń do stycznia, luty do lutego itd.) występuje już 56 miesiący z rzędu (4 lata i 8 miesięcy). Jeśli ten trend pozostanie bez zmiany, to we wrześniu 2018 roku stopa bezrobocia rejestrowanego spadnie o kolejne 0,2 pkt. proc., a w listopadzie – zbliży się do 5,4%.

20.08.2018

Według Głównego Urzędu Statystycznego w II kwartale 2018 roku w rolnictwie pracowało 1 604 tys. osób, w przemyśle – 5 182 tys., a w usługach – 9 703 tys. Dla rolnictwa był to trzeci najniższy wskaźnik w historii badania (po tych odnotwanych kwartał i dwa kwartały wcześniej). Dla przemysłu – czwarty najwyższy (po wielkościach z II i III kwartału 2017 roku oraz I kwartału 2018 roku). Usługi zaś pobiły kolejny rekord najwyższej liczby pracujących w historii Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. W porównaniu do I kwartału 2018 roku w rolnictwie i usługach  przybyło odpowiednio 76 tys. osób (5,0%) i o 17 tys. osób (1,7%), a w przemyśle spadła o 76 tys. osób (0,3%). W relacji do II kwartału 2017 roku w rolnictwie i przemyśle nastąpił spadek liczby pracujących odpowiednio o 122 tys. (7,1%) i 30 tys. (0,6%), natomiast w usługach wzrost o 217 tys. osób (2,3%). W II kwartale 2018 roku w usługach pracę znajdowało 58,8% pracujących ogółem, w przemyśle – 31,4%, a w rolnictwie 9,7%.

20.08.2018

Współczynnik aktywności zawodowej w II kwartale 2018 roku wyniósł 56,5% – informuje Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik wzrósł o 0,5 pkt. proc. w porównaniu do I kw. 2018 roku, ale spadł w relacji do II kwartału 2017 roku (o 0,2 pkt. proc.). Maksimum tego dwudziestolecia wynosiło 56,8% (II kwartał 2000 roku), jednak należy pamiętać, że na początku lat 90. XX wieku wskaźnik przekraczał 60%. Historyczne minimum wskaźnika zostało ustanowione w I kwartale 2007 roku na poziomie 53,2%, co oznacza, że aktualnie wskaźnik ten jest wyższy zaledwie o 3,3 pkt. proc.

20.08.2018

W II kwartale 2018 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 565 tys. i był to najwyższy wynik w historii badania. Liczba ta wzrosła o 221 tys. (1,4%) w porównaniu do I kwartału 2018 roku i o 69 tys. (0,4%) w relacji do II kwartału roku 2017 – informuje Główny Urząd Statystyczny. Historyczne minimum zostało odnotowane w I kwartale 2003 roku (13 348 tys.), czyli było o 3,2 mln pracujących (19,4%) mniejsze.

20.08.2018

W Polsce w II kwartale 2018 roku na 1000 pracujących (w wieku 15 lat i więcej) przypadało 837 niepracujących – podaje Główny Urząd Statystyczny. Był to najlepszy w historia badania. Wskaźnik ten obniżył się o 3,1% względem I kwartału roku 2018  i o 2,2% w porównaniu do II kwartału 2018 roku. Nawyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w I kwartale 2003 roku (1314).

20.08.2018

Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w II kwartale 2018 roku 10,2%, czyli spadła w porównaniu do I kwartału 2018 roku o 1,6 punktu procentowego, a w relacji do II kwartału 2017 roku zmniejszyła się o 4,4 punktu procentowego. Była to najniższa wartość tego wskaźnika w historii badania. Roczna dynamika (pierwszy kwartał do pierwszego kwartału w roku poprzednim itd.) jest ujemna od IV kwartału 2013 roku, czyli od 16 kwartałów. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w I kwartale 2003 roku: 46,5%.

20.08.2018

Liczba osób aktywnych zawodowo w II kwartale 2018 roku wynosiła 17 182 tys., czyli była o 129 tys. (0,8%) większa w stosunku do wyników I kwartału 2018 roku i o 177 tys. (0,6%) do II kwartału 2017 roku – wynika z danych GUS. Liczba osób biernych zawodowo w II kwartale 2018 roku została oszacowana na 13 246 tys. Spadła więc o 159 tys. (1,2%) w relacji do I kwartału 2017 roku i o 8 tys. (0,1%) w stosunku do II kwartału roku 2017.

20.08.2018

W lipcu 2018 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6231,1 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do danych z czerwca 2018 roku liczba ta wzrosła o 9,0 tys. (0,1%), a w stosunku do lipca 2017 roku – o 209,0 tys. (3,5%). Był to rekord w historii badania. Mimo sezonowości, od maja 2017 roku zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zatrudnienie rośnie miesiąc w miesiąc – z wyjątkiem maja 2018 roku, gdy nastąpił niewielki spadek (o 2,3 tys.).

12.03.2018

Wynagrodzenie minimalne w Polsce od 1 stycznia 2018 roku wynosi 2100 zł brutto, co przy zatrudnieniu na typową umowę o pracę można przeliczyć na 1530,00 zł (wzrost o 70,53 zł) na rękę. Wzrost płacy minimalnej wyniósł 100 zł brutto (5%). W roku ubiegłym płaca minimalna zwiększyła się o 150 zł (8,1%), w 2016 – 100 zł brutto (5,7%), w 2015 – 70 zł brutto (4,1%), w 2014 roku – 80 zł (5,0%), w 2013 roku – 100 zł (6,7%). Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w przypadku wynagrodzenia minimalnego wynosi dla pracodawcy w 2018 roku standardowo 2532,81 zł, czyli zwiększył się w porównaniu do roku ubiegłego o 120,61 zł (5%).

Archiwum materiałów opublikowanych do 2011 roku znajdziesz tutaj.