O nas

Stowarzyszenie Klon/Jawor gromadzi i udostępnia wiedzę o organizacjach pozarządowych w Polsce oraz aktywności społecznej Polaków i Polek. Od 2000 roku dostarcza informacji o samoorganizującym się społeczeństwie: organizacjach pozarządowych, ruchach obywatelskich, filantropii, wolontariacie oraz społecznym zaangażowaniu Polaków i Polek.

Stowarzyszenie prowadzi również poradnictwo w różnych formach dla organizacji pozarządowych, grup obywatelskich oraz osób zainteresowanych aktywnością społeczną po to, aby wspierać ich w skutecznym i efektywnym działaniu oraz samoorganizacji obywatelskiej.

Z naszego wsparcia mogą skorzystać:

  • organizacje pozarządowe,

  • osoby indywidualne poszukujące kontaktu z organizacjami lub informacji o nich,

  • instytucje publiczne (lokalne, centralne),

  • dziennikarze,

  • instytucje zagraniczne szukające kontaktów w Polsce,

  • środowiska naukowe,

  • przedstawiciele biznesu.