Towarzystwo Wzajemnej Informacji (TWI)

Jedno z najstarszych przedsięwzięć Stowarzyszenia Klon/Jawor. Polega na prowadzeniu i rozszerzaniu zasobów systemu informacji dla i o organizacjach pozarządowych o nowe dane i typy usług, a także na zwiększeniu liczby organizacji korzystających z systemu informacji TWI, w szczególności z małych miast i wsi.

Dzięki TWI prowadzony jest portal ngo.pl oraz Informatorium dla organizacji pozarządowych oraz uaktualniane są bazy danych. Jest również usprawniany system informatyczny ngo.pl i są rozwijane nowe aplikacje dostępne w portalu. 

Projekt "Towarzystwo Wzajemnej Informacji" jest realizowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Wspieranie Organizacji Pozarządowych".