PORTAL PROWADZI
redakcja portalu bezrobocie.org.pl
Ostatnia aktualizacja: 01.01.2009
Zakład pracy chronionej
Zakład Pracy Chronionej to zakład pracy przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i zatrudniający takie osoby oraz korzystający na podstawie swojego statusu z określonych przywilejów.

W zakładzie pracy chronionej musi pracować co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Aby otrzymać status zakładu pracy chronionej, pracodawca prowadzący działalność gospodarczą musi spełniać następujące warunki:

a. Utrzymanie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy. Co najmniej 40% ogółu personelu musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności (w tym co najmniej 10% zatrudnionych posiada niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym). Wskaźnik ten wynosi 30% ogółu zatrudnionych, jeżeli w zakładzie zatrudniane są osoby niewidome, upośledzone umysłowo lub z chorobami psychicznymi, zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

b. Obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy uwzględniają potrzeby zatrudnionych tam osób niepełnosprawnych.

c. Zatrudnione w zakładzie osoby niepełnosprawne mają zapewnioną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Zakłady pracy chronionej otrzymują dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników oraz ulgi podatkowe i zwolnienia z niektórych opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Istnienie zakładów pracy chronionej reguluje Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Źródło: bezrobocie.org.pl
KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ