PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2010
Płaca

Płaca  (wynagrodzenie, zapłata, gratyfikacja)  – wypłaty pieniężne oraz wartość tzw. świadczeń w naturze (towary, materiały, usługi itp.) lub ekwiwalenty wypłacane pracownikom  lub innym osobom fizycznym przez pracodawcę za wykonaną na jego rzecz pracę.

Płaca nominalna | Płaca realna

Płaca nominalna – są to łączne wypłaty pieniężne i wartość świadczeń zaliczanych do wynagrodzenia, wypłacone pracownikowi w określonym czasie (miesiącu, roku), liczone w walucie bieżącej danego kraju.

Płaca realna – jest to suma wartości dóbr i usług, które można nabyć za daną płacę nominalną w różnych porównywalnych okresach.

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ