PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2010
Flexicurity

Termin flexicurity to połączenie dwóch słów: flexibility (elastyczność) oraz security (bezpieczeństwo). Głównym założeniem takiego modelu rynku pracy jest łączenie elastyczności zatrudnienia z bezpieczeństwem zatrudnienia. To bezpieczeństwo to pewność, że szybko znajdziemy pracę na każdym etapie życia zawodowego i szanse na rozwój w dynamicznie zmieniającej się gospodarce.

W modelu flexicurity dochodzi do płynnych przejść w trakcie życia zawodowego pomiędzy miejscami pracy, stanowiskami w hierarchii oraz do optymalnego rozwoju indywidualnych zdolności ludzi. Celem flexicurity jest także elastyczne organizowanie pracy, pozwalające na szybkie i skuteczne zaspokajanie potrzeb, opanowywania nowych umiejętności i godzenie pracy z życiem prywatnym.

Bezpieczeństwo zapewniane jest w postaci pomocy przy utracie pracy m.in. poprzez naukę umiejętności umożliwiających rozwój zawodowy i ułatwiających znalezienie pracy, a nie utrzymanie aktualnego stanowiska. W modelu tym szczególną uwagę poświęca się osobom o niskich kwalifikacjach i osobom starszym, oferując im możliwości szkoleń zawodowych i innych usług rynku pracy.

Założeniem modelu flexicurity jest wspólne czerpanie korzyści z elastyczności, bezpieczeństwa, lepszej organizacji pracy i szans rozwojowych, zarówno przez pracowników, jak i przedsiębiorstwa.

Koncepcja i praktyka flexicurity wpisała się w strategię zwiększania elastyczności i bezpieczeństwa na europejskim rynku pracy. Unia Europejska uznała, że jest to najlepsza droga do osiągnięcia celów strategii Lizbońskiej, ponieważ pozwala lepiej przystosowywać się pracownikom do zmiennego rynku pracy oraz tworzyć większą liczbę produktywnych miejsc pracy. Strategia Lizbońska to program gospodarczo-społeczny Unii Europejskiej, której nadrzędnym celem jest uczynienie unijnej gospodarki najbardziej konkurencyjną na świecie w 2010 r. Unia nie próbuje dążyć do ujednolicenia modelu flexicurity w skali europejskiej, ponieważ kraje posiadają zróżnicowane uwarunkowania prawne, ekonomiczne i historyczno-kulturowe.

Co daje model flexicurity?

Dla pracownika:
> łatwiej szybko znaleźć pracę na każdym etapie życia zawodowego,
> udostępnia większe możliwości rozwoju zawodowego w warunkach szybko zmieniającej się gospodarki,
> pozwala na szybkie i skuteczne opanowywanie nowych umiejętności i dostosowywanie do zmian,
> ułatwia płynne przejścia z bierności zawodowej lub bezrobocia do zatrudnienia oraz ułatwia zmiany pracy,
> pozwala na dostosowanie formy i czasu pracy do indywidualnych potrzeb pracownika, również na przestrzeni całego życia zawodowego,
> daje możliwość godzenia pracy zawodowej z obowiązkami pozazawodowymi i życiem prywatnym, np. opieką nad dziećmi lub innymi osobami wymagającymi pomocy,
> daje szansę na odpowiednie zabezpieczenie materialne.

Dla pracodawcy:
> możliwość dostosowania stanu zatrudnienia do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa (łatwość zatrudnienia i zwalniania pracowników, zatrudnienie na czas określony, praca tymczasowa),
> dostosowywanie organizacji pracy do potrzeb przedsiębiorstwa (nietypowe godziny pracy, nietypowe formy zatrudnienia czy systemy rozliczania czasu pracy),
> lepsza adaptacja do zmian i dostosowania zadań do popytu lub stanu zatrudnienia osiągana jest poprzez szkolenia, prace wielozadaniowe, rotację na stanowiskach pracy, w oparciu o zdolności pracowników do wykonywania różnych zadań i czynności,
> możliwość motywowania pracowników do zwiększania wydajności pracy oraz dopasowywania kosztów pracy do bieżącej sytuacji finansowej poprzez wynagradzanie w zależności od wyników danej osoby.
 

Inne materiały na temat Flexicurity do pobrania:
> „Polska polityka rynku pracy wobec koncepcji flexicurity” – Prezentacja prof. Elżbiety Kryńskiej z konferencji „Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje” (plik Power Point) >
> „Nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego” – Prezentacja prof. Eugeniusza Kwiatkowskiego z konferencji „Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje” (plik Power Point) >
> „Flexicurity” – prezentacja Egberta Holthuisa z Komisji Europejskiej z konferencji „Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje”. Prezentacja w języku angielskim. (plik Power Point) >
> „Bezpieczeństwo i elastyczność zatrudnienia na poziomie przedsiębiorstw”- Prezentacja dr Łukasza Arendta z z konferencji „Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje” (plik Power Point) >
> Broszura na temat Flexicurity - „Flexicurity bezpieczny i elastyczny rynek pracy”, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2009 (plik PDF) >
> Raport „Flexicurity w Polsce diagnoza i rekomendacje” pod redakcją naukową Elżbieta Kryńskiej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2009 (plik PDF) >

Źródło: „Flexicurity bezpieczny i elastyczny rynek pracy”, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2009.

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ