PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2009
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych – zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ