PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2009
Rada Działalności Pożytku Publicznego

Rada Działalności Pożytku Publicznego – organ pomocniczy i opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. W jego skład wchodzą przedstawiciele administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Radę tworzy 20 członków, w tym pięciu przedstawicieli administracji rządowej, pięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana dnia 27 listopada 2003 roku na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. Nr 147, poz. 1431).
 

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ