PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2009
Praca socjalna

Praca socjalna – działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ