PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2009
Subsydiarności zasada, pomocniczości zasada

Zasada subsydiarności, zwana także zasadą pomocniczości – jedna z podstawowych zasad ustrojowych Unii Europejskiej. Zasada ta oznacza, że na poziomie wspólnotowym podejmowane powinny być tylko te działania, które przeniesione na szczebel wyższy niż państwowy dawały by gwarancję na większa skuteczność i efektywność niż gdyby pozostawić ich prowadzenie wyłącznie w kompetencji rządów poszczególnych krajów członkowskich. Na szczeblu państwowym zasada subsydiarności oznacza, że decyzje ważne dla obywateli, powinny być podejmowane na możliwie najniższym szczeblu, najbliżej osób, których dotyczą. Zasada subsydiarności  odnosi się do podziału zadań między organizacjami Wspólnot Europejskich a administracjami rządowymi oraz do zakresu prawodawstwa wspólnotowego, tak w aspekcie tematyki jak i charakteru regulacji.

Źródło: Zgud Zbigniew, Zasada subsydiarności w prawie europejskim, Kraków, Zakamycze,1999

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ