PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2008
Aktywne poszukiwanie pracy

Aktywne poszukiwanie pracy
Osoba aktywnie szukająca pracy to według definicji Głównego Urzędu Statystycznego (wykorzystywanej w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności) – osoba, która poczyniła konkretne starania, aby znaleźć pracę,  m.in. podjęła jedno z następujących działań:
- zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy,
- poszukiwała pracy przez krewnych, znajomych lub bezpośrednio w zakładach pracy, poprzez ogłoszenia w prasie, poprzez prywatne biuro pośrednictwa pracy,
- uczestniczyła w testach, rozmowach kwalifikacyjnych,
- starała się zorganizować własną firmę lub warsztat pracy.
 

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ