PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2008
Wskaźnik zatrudnienia

Wskaźnik zatrudnienia – według definicji Głównego Urzędu Statystycznego (wykorzystywanej w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności) udział pracujących w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej (ogółem), może tez być podawany dla danej grupy (np. osób w wieku produkcyjnym).

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ