PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2008
Telecentrum

Telecentrum to specjalnie przygotowane  miejsca wyposażone w niezbędny sprzęt oraz łącza elektroniczne, w których wykonuje się telepracę. Telecentrum świadczy także usługi szkoleniowe (np. zawodowe, z obsługi komputera) oraz ma służyć upowszechnianiu technologii informatycznych.

Szczególnym rodzajem telecentrum jest telechatka, która które swe działania kieruje do społeczności lokalnej. Zadaniem telechatki, oprócz świadczenia usług telecentrum jest zmniejszenie dysproporcji pomiędzy społecznościami bardziej i mniej zinformatyzowanymi.
 

 

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ