PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2007
Inne akty prawne

Prezentowane poniżej akty prawne pochodzą z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

> Podatki:

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 91.80.350, z późn. zmianami.

Ustawa z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, Dz.U. 93.11.50, z późn. zmianami.

Ustawa z 15 lutego 1992 r.  o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 92.21.86, z późn. zmianami.


> Ochrona danych osobowych:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 97.133.883, z późn. zmianami.


> Przeciwdziałanie praniu pieniędzy:


Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz.U. 2003, nr 153, poz. 1505 


> Zgłoś błąd: któraś ustawa jest nieaktualna? Występuje problem ze ściągnięciem pliku? Powiadom nas:
 

 

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ