PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2008
Popyt i podaż pracy

Popyt na pracę – zapotrzebowanie pracodawców (przedsiębiorstwa) na  pracę. Popyt determinowany jest przez koszty i wydajność pracy oraz popyt na dobra i usługi. Przedmiotem transakcji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem jest praca, za którą pracownik otrzymuje określone wynagrodzenie.

Podaż pracy – liczba osób, które chcą pracować za określoną stawkę płac, w danym okresie. Wśród czynników demograficznych wpływających na podaż pracy wyróżnia się m.in. przyrost naturalny, saldo migracji, czynniki geograficzne (np. miejsce zamieszkania miasto-wieś) i system szkolnictwa i kształcenia zawodowego.
Źródło: www.stat.gov.pl

Podaż pracy zgłaszają osoby, które chcą sprzedać (na rynku pracy przedmiotem sprzedaży i kupna jest praca) swoją pracę zależnie od wysokości stawek, jakie mogą za nią otrzymać. Pojęcie to nie jest jednoznaczne. Na rynku pracy występują bowiem osoby, które poszukują zatrudnienia, ale gotowe są je podjąć za wyższe stawki, niż w danym momencie się za nią oferuje.

Sam termin „podaż” bywa często błędnie rozumiany, zwłaszcza gdy używa się określenia „podaż miejsc pracy”. W rzeczywistości, jeśli firmy zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, to jest to „popyt miejsc pracy” (chcą zakupić pracę).

Wiąże się to zapewne z potocznie występującym rozumieniem ról „pracodawcy” i „pracobiorcy” na rynku pracy. Dla ekonomisty sytuacja jest odwrotna – „pracodawca” to pracownik, gdyż to on oferuje pracę, a pracobiorca to np. sklep zatrudniający kasjerki, bo „bierze” ich pracę.

Podaż pracy zależy od:
- ilości osób, które znajdują się w wieku produkcyjnym (wieku zdolności do pracy);
- od posiadania przez uczestników rynku pracy alternatywnych, niezwiązanych z pracą dochodów.

Podstawowe zależności podaży pracy
Im więcej jest osób na rynku pracy (np. podczas wyżu demograficznego) i osoby te mają mniejszy dostęp do nie związanych z pracą źródeł dochodów (np. świadczeń socjalnych), tym więcej z nich chce i jest gotowa podjąć zatrudnienie. Podaż pracy rośnie.
Sytuacja odwrotna może nastąpić gdy w wiek emerytalny wkraczają roczniki z wyżu demograficznego, a szkoły kończy niż lub gdy uruchomiony zostaje program zachęcający do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę i pozostawania poza rynkiem pracy.

Źródło: „Wprowadzenie do analizy rynku pracy – przewodnik”, M. Góra i U. Sztanderska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2006.

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ