PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2007
Ludność bierna zawodowo

Ludność bierna zawodowo definicja wg Badania Aktywności Zawodowej Ludności (BAEL) – są to osoby posiadające wyłącznie własne niezarobkowe źródło utrzymania lub pozostające na utrzymaniu innych osób. Do grupy tej należą: emeryci; renciści; osoby uczące się; osoby, które zaniechały poszukiwania pracy ze względu na zniechęcenie bezskutecznością poszukiwania pracy oraz inne powody, w tym osobiste lub rodzinne.
 

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ