PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2016
Linki

Polecamy strony internetowe związane z rynkiem pracy

Administracja publiczna

http://www.mpips.gov.pl/ - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
http://www.mr.gov.pl/ - Ministerstwo Rozwoju
http://www.nauka.gov.pl/ - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.parp.gov.pl/ - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, bogate źródło informacji o programach grantodawczych, rozwoju zasobów ludzkich, Europejskim Funduszu Społecznym, Krajowym Systemie Usług, rozwoju regionalnym
http://www.pi.gov.pl/ - Portal Innowacji PARP, informacje i szkolenia z zakresu innowacyjności przedsiębiorstw
http://www.pip.gov.pl/ - Państwowa Inspekcja Pracy
http://www.psz.praca.gov.pl/ - Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia

Wojewódzkie Urzędy Pracy -->

http://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php - klasyfikacja zawodów i specjalności - opisy grup i zawodów, wyszukiwarka
http://www.buwiwm.edu.pl/ - Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
http://www.mazovia.pl/ - strona poświęcona współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi

Instytucje i organizacje rynku pracy

http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&szukanie=bezrob - baza pozarządowych organizacji rynku pracy stworzona w ramach projektu „Bezrobocie – co robić?”, cyklicznie aktualizowana, obejmuje całą Polskę
http://www.wolontariat.org.pl/ - serwis poświęcony wolontariatowi
http://www.saz.org.pl/ - strona internetowa Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia
http://www.polskieforumhr.pl/ - platforma zrzeszająca agencje pracy tymczasowej

Młodzież
http://map.fbwnn.pl/ - Młodzieżowa Agencja Pracy Fundacji Bez Względu Na Niepogodę
http://www.inkubatory.pl/ - serwis Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości
http://www.ohp.pl/ - serwis Ochotniczych Hufców Pracy

Niepełnosprawni
http://www.aktywizacja.org.pl/ - Fundacja Aktywizacja
http://www.praca.ffm.pl/ - Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji Fuga Mundi
http://www.tus.org.pl/ - Fundacja TUS wspiera osoby niepełnosprawne w wejściu na otwarty rynek pracy; prowadzi Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych - agencję pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego
http://actus.free.ngo.pl/ - Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych
http://far.org.pl/ - Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, oferuje m.in. szkolenia i kursy zawodowe
http://www.popon.pl/ - Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, oferuje m.in. szkolenia i pośrednictwo pracy

Kobiety
Organizacje Kobiet -->

50+
http://www.zysk50plus.pl/ - portal projektu „Zysk z dojrzałości” skierowany do pracowników 50+ i do pracodawców

Migracje
http://www.powroty.gov.pl/ - serwis z informacjami dla osób planujących powrót z emigracji
http://poradnik.poland.gov.pl/ - Poradnik MSZ dla osób planujących podróż zagranicę
http://www.eures.praca.gov.pl/ - Portal Sieci Europejskich Ofert Pracy
http://www.barkauk.org/ - strona brytyjskiego oddziału Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, w Londynie i okolicach pracownicy Fundacji oferują pomoc w powrocie do kraju i w usamodzielnieniu się na miejscu
http://idhem.nl/pl/ - strona fundacji IDHEM wspierającej integrację emigrantów z krajów UE w Hadze (Holandia)
http://www.emito.net/ - serwis dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii
http://www.mojbristol.co.uk/ - serwis dla Polaków mieszkających w Anglii
http://www.glasgow24.pl/ - praca i życie w Glasgow, Szkocja

Ekonomia Społeczna
http://ekonomiaspoleczna.pl/ - portal poświęcony tematyce ES
http://www.spoldzielnie.org/ - Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
http://www.zlsp.org.pl/ - Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

Ośrodki Wspierania Spółdzielni Socjalnych -->

Badania i wiedza

http://www.stat.gov.pl/ - Główny Urząd Statystyczny
http://www.nbportal.pl/ - portal Narodowego Banku Polskiego zawierający informacje z zakresu zagadnień ekonomicznych i finansowych
http://rynekpracy.pl/ - strona firmy Sedlak & Sedlak skupiona na badaniach HR
http://wynagrodzenia.pl/ - strona firmy Sedlak & Sedlak prezentująca badania z dziedziny płac na polskim rynku pracy
http://www.randstad.pl/o-randstad/dla-mediow/raporty-instytutu-badawczego - strona przedstawiająca wyniki badań realizowanych przez Instytut Badawczy Randstad
http://www.zorp.wup.pl/ - Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy
http://www.obserwatorium.malopolska.pl/ - Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy
http://obserwatorium.mazowsze.pl/ - Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy
http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl/ - Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy
http://www.obserwatorium.opole.pl/ - Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy
http://lorp.wup.lublin.pl/ - Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy
http://obserwatorium.dwup.pl/ - Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji
http://obserwatorium.wup.lodz.pl/ - Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi
http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl/ - Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy
http://www.wup-katowice.pl/badania_i_analizy/wyniki_badan_i_analiz - Obserwatorium Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
http://www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/ - periodyk Ośrodka Badań nad Migracjami UW, artykuły i analizy dotyczące emigracji
http://www.case.com.pl/ - Strona Centrum Analiz Społeczno Ekonomicznych
http://www.gbpizs.gov.pl/ - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
http://www.cefmr.pan.pl/ - Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych

Informacje praktyczne

http://www.efs.gov.pl/ - Portal Funduszy Europejskich
http://praca.saz.org.pl/ - Portal Pracy Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia
http://www.kraz.praca.gov.pl/ - serwis informacyjny Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia
http://www.eures.praca.gov.pl/ - Portal Sieci Europejskich Ofert Pracy
http://zielonalinia.gov.pl/ - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia, informacje dla osób poszukujących pracy i dla pracodawców
http://pracujw.org/ - strona poświęcona promocji pracy w trzecim sektorze
http://www.prawopracy.org/ - serwis o tematyce z zakresu prawa pracy, rynków pracy i psychologii sukcesu; w serwisie - artykuły, porady, akty prawne, wzory pism i umów, ogłoszenia o pracy
http://www.pszk.org.pl/ - serwis Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami
http://www.hrc.pl/ - Europejski Portal Pracy poświęcony pracy oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi; w serwisie znajdują się porady, a także oferty dla osób szukających pracy w Polsce i za granicą oraz wiele innych informacji

Oferty pracy w Polsce, oferty pracy za granicą, przydatne informacje z polskiego i europejskiego rynku pracy, edukacja i szkolenia, przykładowe strony:
http://www.strefapracy.eu/
http://www.pracuj.pl/
http://www.praca.pl/
http://www.jobpilot.pl/
http://www.jobs.pl/
http://www.45plus.com.pl/
http://praca.money.pl
http://szukampracy.pl
https://interviewme.pl/blog
https://uptowork.com/blog/resume-writing