PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2006
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE|
Przykłady projektów

W dziale tym prezentujemy modelowe projekty organizacji pozarządowych, a także opisy instytucji realizujących modelowe działania na rzecz zatrudnienia. Część opisywanych projektów była dotowana przez program „Bezrobocie – co robić?” (opisy uzupełnione są analizą słabych i mocnych stron projektów).

Mamy nadzieję, że przykłady posłużą jako inspiracja do realizowania podobnych działań. Jeśli chcesz dodać do naszego katalogu opisy ciekawych przedsięwzięć, zapraszamy do współpracy

Działania podzielone są według grup, do których były lub są kierowane:

> Projekty outplacementowe

> Zapobieganie negatywnym skutkom migracji zarobkowych

> Działania na rzecz osób po 50. roku życia

> Działania na rzecz młodzieży

> Działania na rzecz kobiet

> Działania na rzecz aktywizacji środowisk wiejskich

> Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

> Działania na rzecz wsparcia konkretnych grup zawodowych

> Działania na rzecz uchodźców

> Działania na rzecz osób chorych psychicznie

> Działania na rzecz więźniów

> Działania na rzecz osób bezdomnych

> Działania na rzecz osób uzależnionych

KOMENTARZE (2) | DODAJ KOMENTARZ
~małgorzata-bezrobotna | 03.01.2014, 12:44 | kropla w morzu potrzeb
przykład znanej szkoły językowej, która realizuje projekt współfinansowany ze środków efs i organizuje bezpłatny pół roczny kurs komputerowy i języka angielskiego zakończone egzaminami dla osób w przedziale wiekowym 18-64.(komentarz:jeszcze nigdzie nie znalazłam projektu nauki języka skierowanego głównie do osób 50+) osoby 50+,w powyższym przypadku, mają znów mniejsze szanse na edukację. kropla w morzu potrzeb? dlaczego? ano dlatego, że projekt ma dwie edycje, do każdej z nich rekrutuje się po 60 osób, w sumie 120 osób. ja jestem osobą 50+ i nie dostałam się do i edycji, sądziłam, że dostanę się z marszu do ii edycji, która przewidziana jest od września 2014, ale muszę raz jeszcze złożyć wniosek rekrutacyjny, a więc jeszcze nic pewnego, czy załapię się na ii. to, oczywiście, komentarz do "działań na rzecz osób po 50 roku życia".
~przeszkolony w ramach pojektu fin. z kl | 19.03.2011, 05:07 | pozorne działania
większość tych projektów to pozorne działania z których odnoszą znaczące korzyści projektodawcy i realizatorzy tych "innowacyjnych" programów. brak analizy przyczyn bezrobocia i ubóstwa w polsce, polityka nastawiona na jałowienie przedsiębiorczości i podział łupów po wyborach. instytucje powołane dla rynku pracy najemnej są jednie fasadą i miejscem pracy dla pobratyńców układowo-politycznych. urzedy pracy nie posredniczą w posukiwaniu miejsc pracy i podwyższania użytecznych kwalifikacji, inspekcja pracy nic nie kontroluje i nie nadzoruje w celu poprawy warunków pracy . można wymieniać bez końca a z programów unijnych wydano na te cele już miliardy zł a wielu realizatorów programów pracuje 56 godzin na dobę ( na papierze bo tyle programów obsługuje). poprawa może stopniowo nastepować jak: 1.likwidacja 30% szarej strefy w gospodarce, 2.ustalenie minimalnej płacy na poziomie średniej minimalnej w ue w odniesieniu do pkb wg siły nabywczej tj. 61%*1180 euro 3. instytucje pośrednictwa i ochrony praw pracowników nadzorują realizację praw przez pracodawców przy sankcjach wielomilionowych a nie mandat 500 zł. 4. likwidacja dziwnych prawnych form zatrudnienia poza umową o pracę oraz agencji pośrednictwa pracy. jeżeli pracodawce nie stać na pracownika niech pracuje sam. rynek nie znosi próżni- inny efektywniejszy przedsiębiorca zatrudni pracownika na godziwych warunkach i jeszcze wykaże zysk.