PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2006
Kontraktowanie

Kontraktowanie to jedno z najważniejszych narzędzi pozwalających na włączanie niepublicznych instytucji rynku pracy w realizację polityki rynku pracy.

Jakie korzyści płyną z kontraktowania?
Kontraktowanie uzupełnia deficyty publicznych służb zatrudnienia - pozwala na podejmowanie takich działań, których nie mogą prowadzić samodzielnie ze względu na ograniczenia prawne czy braki kompetencyjne. Kontraktowanie umożliwia również szybką reakcję na problemy rynku pracy poprzez zakup potrzebnych usług. I co najważniejsze, jest narzędziem, dzięki któremu można współpracować z organizacjami pozarządowymi, które posiadają bogate doświadczenie w pracy z grupami o specyficznych potrzebach oraz podchodzą kompleksowo i w sposób zindywidualizowany do osób, na rzecz których działają.

Zapraszamy do zapoznania się z literaturą na temat systemu kontraktowania usług zatrudnienia w krajach o rozwiniętym systemie usług rynku pracy.
Polecana literatura>

Potencjał partnerów
Kontraktowanie powinno być zawsze poprzedzone rozpoznaniem możliwości potencjalnych realizatorów zakontraktowanych usług, co pozwala właściwie skonstruować warunki przekazania zlecenia oraz optymalnie wykorzystać zasoby kontraktowanych podmiotów. Wśród instytucji rynku pracy niezwykle istotną rolę na rynku usług zatrudnienia odgrywają organizacje pozarządowe świadczące usługi rynku pracy, czyli organizacje rynku pracy.

Jednakże współpraca organizacji rynku pracy z publicznymi służbami zatrudnienia wciąż ma bardziej deklaratywny, niż rzeczywisty charakter. Więcej> 

Podstawy prawne kontraktowania
W Polsce kontraktowanie nie jest elementem systemu usług rynku pracy, istnieją jednak  podstawy prawne pozwalające starostom realizować działania w obszarze usług rynku pracy w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. Wśród wielu dostępnych narzędzi współpracy mają oni możliwość powierzać organizacjom zadania z obszaru rynku pracy. Więcej>

Projekt zmian w systemie świadczenia usług rynku pracy

W 2009 roku ekspertki FISE przygotowały kompleksową propozycję zmian legislacyjnych w systemie świadczenia usług zatrudnienia, której celem było lepsze wykorzystanie potencjału instytucji rynku pracy, a przez to zwiększenie przepływów na rynku pracy. Więcej>

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ