Jedno z najstarszych przedsięwzięć Stowarzyszenia Klon/Jawor. Polega na prowadzeniu i rozszerzaniu zasobów systemu informacji dla i o organizacjach pozarządowych o nowe dane i typy usług, a także na zwiększeniu liczby organizacji korzystających z systemu informacji TWI, w szczególności z małych miast i wsi. więcej

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to kompleksowy system bezpłatnego wsparcia dla fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających. Celem SCWO jest wspieranie organizacji w rozwoju instytucjonalnym i we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy. więcej