Jedno z najstarszych przedsięwzięć Stowarzyszenia Klon/Jawor. Polega na prowadzeniu i rozszerzaniu zasobów systemu informacji dla i o organizacjach pozarządowych o nowe dane i typy usług, a także na zwiększeniu liczby organizacji korzystających z systemu informacji TWI, w szczególności z małych miast i wsi. więcej

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO) to kompleksowy i bezpłatny system wsparcia dla organizacji działających na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy. więcej

Projekt badawczy, którego celem jest opisanie i usystematyzowanie różnorodności aktywności oferowanych w ramach świąt lokalnych oraz opisanie zmiany zachodzącej w sposobie ich organizowania i uczestniczenia w nich. więcej