Ignacy Dudkiewicz
redakcja ngo.pl

Redaktor naczelny publicystyki ngo.pl, serwisu opinie.ngo.pl, dziennikarz.

Kieruje publicystyką w ngo.pl, w tym działem opinie, lubi prowadzić wywiady i pisać reportaże.

Wychowawca młodzieży w warszawskim Klubie Inteligencji Katolickiej i członek redakcji kwartalnika „Kontakt. Magazyn nieuziemiony”. Publikuje tu i ówdzie.