standardy

Standardy działania Stowarzyszenia Klon/Jawor obejmują zasady i wymagania, które:

  • pozwalają działać skutecznie i wydajnie;
  • tworzą warunki dla zapewnienia wysokiej jakości produktów i usług;
  • zapewniają skuteczną współpracę wewnętrzną;
  • zapewniają skuteczną współpracę między Stowarzyszeniem Klon/Jawor i partnerami.

Stowarzyszenie spełnia również standardy ośrodka wsparcia opracowane przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT.

 

STANDARDY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR

1. Strategia

Stowarzyszenie Klon/Jawor ma strategię działania. Strategia jest najważniejszym dokumentem merytorycznym, zawierającym wizję i określającym cele działania w perspektywie długofalowej (4-5 lat). Powstają plany operacyjne (obejmujące okres 1-2 lat), które opisują zadania i wskaźniki dotyczące poszczególnych produktów i usług. Pracowniczki i pracownicy biorą udział w tworzeniu strategii.

2. Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami

Skutecznie pozyskujemy fundusze na funkcjonowanie poszczególnych produktów i usług oraz Stowarzyszenia Klon/Jawor jako całości. Priorytety w pozyskiwaniu środków wynikają ze strategii, są znane pracownikom i pracowniczkom. Prowadzimy działalność gospodarczą, z której przychody służą realizacji działań statutowych.

3. Podejmowanie decyzji

Decyzje podejmowane są szybko, zgodnie ze znanymi pracownikom i pracowniczkom Stowarzyszenia Klon/Jawor kompetencjami decyzyjnymi.

4. Organizacja pracy

Do realizacji Strategii Stowarzyszenia Klon/Jawor przyczynia się zmotywowany, współpracujący zespół pracowników i pracowniczek, któremu realizacja działań przynosi satysfakcję i daje poczucie wypełniania misji Stowarzyszenia. Ważna jest skuteczność oraz wysoka jakość w realizacji zadań: rzetelność, kreatywność i dotrzymywanie terminów. Dbamy o wzajemną komunikację i zaufanie, cenimy pracę zespołową. Przyjęte zasady organizacyjne są zgodne z Kodeksem pracy, umożliwiają efektywne działanie, zapewniają przewidywalność we współpracy oraz komfort fizyczny i psychiczny członków oraz członkiń zespołu. Zasady dotyczące organizacji pracy są opisane w Przewodniku Pracownika i Pracowniczki i znane wszystkim zatrudnionym.

5. Lojalność, unikanie konfliktu interesów

Pracownicy i pracowniczki Stowarzyszenia Klon/Jawor, podejmując się realizacji zleceń zewnętrznych, unikają konfliktu interesów.

6. Kwalifikacje pracowników i rozwój zawodowy

Wszyscy pracownicy i pracowniczki Stowarzyszenia Klon/Jawor mają kwalifikacje umożliwiające im dobre, rzetelne i wysokiej jakości wykonywanie pracy. Każda zatrudniona osoba jest zapoznana z obowiązkami, wspierana w ich realizacji oraz ma możliwości rozwoju zawodowego.

7. Promocja i budowanie wizerunku

Dbamy o wizerunek Stowarzyszenia Klon/Jawor jako doświadczonej, skutecznej i przejrzystej organizacji, wspierającej organizacje pozarządowe. Dążymy do upowszechniania naszych działań i zapewnienia pełnej informacji o produktach i usługach, aby skutecznie wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

8. Współpraca z partnerami

Zapewniamy jednolite, przejrzyste, gwarantujące wysoką jakość i dobre relacje, warunki współpracy ze wszystkimi partnerami. We współpracy dążymy do obustronnie korzystnych i partnerskich relacji.

9. Relacje z klientami

Budujemy otwarte i życzliwe relacje z klientami. Zapewniamy sprawną, zgodną ze standardami jakości produktów i usług obsługę, dostosowaną do ich potrzeb. Zapewniamy możliwość wyrażania opinii o produktach i usługach – wykorzystujemy je do poprawy jakości naszych działań.