władze

Zarząd

Prezeska - Urszula Krasnodębska-Maciuła
Skarbnik - Renata Niecikowska
Członkinie Zarządu - Monika Chrzczonowicz, Izabela Dembicka-Starska, Marta Gumkowska

Komisja Rewizyjna

Grzegorz Kowalczyk, Marek Rymsza, Jan Jakub Wygnański