władze

Zarząd

Prezeska - Urszula Krasnodębska-Maciuła
Wiceprezeska - Izabela Dembicka-Starska
Członkinie Zarządu - Monika Chrzczonowicz, Renata Niecikowska, Marta Gumkowska

Komisja Rewizyjna

Beata Maria Kwiatkowska, Katarzyna Sekutowicz, Grzegorz Kowalczyk