Stowarzyszenie Klon/Jawor jest członkiem Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP.

  

 

Współpracowaliśmy i współpracujemy także z:
 • Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
 • Centrum Komunikacji Społecznej (UM st. Warszawa)
 • Centrum Wolontariatu
 • Departament Pożytku Publicznego (MPiPS)
 • Federacja Mazowia
 • Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna
 • Forum Darczyńców
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Fundacja dla Polski
 • Fundacja Edukacja dla Demokracji
 • Fundacja im. Schumana
 • Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Fundacja Sempre a Frente 
 • Fundacja Szkoła Liderów
 • Fundacja TechSoup
 • Grupa Zagranica
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Lubelski Ośrodek Samopomocy
 • Merseyside Network for Europe (Liverpool)
 • Polska Akcja Humanitarna
 • Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
 • Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli
 • Sieć Obywatelska – Watchdog Polska
 • Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO)
 • Stowarzyszenie 61
 • Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki
 • Stowarzyszenie na rzecz FIP
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
 • Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
 • Związek Biur Porad Obywatelskich
 
oraz z ośrodkami Sieci SPLOT:
 • Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych  BORIS (Warszawa)
 • Centrum Inicjatyw Obywatelskich CIO (Słupsk)
 • Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS” (Łódź)
 • Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP (Poznań)
 • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS (Rybnik)
 • Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ESWIP (Elbląg)
 • Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych BIS (Kraków)
 • Fundacja na rzecz Collegium Polonicum (Zielona Góra)
 • Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (Gdańsk)
 • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok (Toruń)
 • Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych OCWIP (Opole)
 • Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych OWOP (Białystok)
 • Pracownia Pozarządowa (Koszalin)
 • Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Wrocław)