Powstanie i rozwój portalu ngo.pl (projekt "Towarzystwo Wzajemnej Informacji") wspiera od 2000 roku w ramach programu "Wspieranie Organziacji Pozarządowych" Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

W latach 2012-2015 wspierała również realizację kolejnych edycji badania "Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce". 

 

 

W ramach programy Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, realizowaliśmy w latach 2014-2016 projekt systemowy "Pozarządowe Centrum Informacji, Wiedzy i Opinii ngo.pl".

Fundacja im. Stefana Batorego od 2000 roku wspiera rozwój portalu ngo.pl, realizację projektów badawczych (m.in. "Zbadać, zrozumieć, skutecznie wspierać", "Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce") oraz powstanie i rozwój serwisu mojapolis.pl. 

 

 

Trust for Civil Society for Central and Eastern Europe wspierał działania portalu ngo.pl

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa współfinansowało w latach 2008-2015 powstanie i prowadzenie serwisu warszawa.ngo.pl, a od 2016 roku współfinansuje projekt "Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych" SCWO, w ramach którego serwis jest rozwijany.

 

 

Ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego były realizowane projekty "Standardy w organizacjach pozarządowych" oraz "Internetowe Centrum Wsparcia".

 

 

W ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (prowadzonego przez MPiPS), był wspierany rozwój portalu ngo.pl oraz realizacja badań aktywności obywatelskiej. W latach 2014-2015 był prowadzony projekt systemowy "Badania-Wiedza-Rozwój III Sektora".

 

 

W ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy był realizowany projekt "Dane, debata, demokracja" (m.in. rozwój serwisu mojapolis.pl) oraz projekt "Serwis Edukacyjno-Poradniczy: e-przewodnik obywatelski".

 

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 sfinansował projekt "Kurs na użyteczność: nowa strategia badań Stowarzyszenia Klon/Jawor".

 

 

Ponadto działania Stowarzyszenia Klon/Jawor w latach 2000-2015 wspierali:
 
 • Amerykańska Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego – USAID
 • Charles Stewart Mott Foundation 
 • Freedom House
 • Fundacja Forda
 • Fundacja Fundusz Współpracy
 • Fundusze EOG (Program Obywatele dla Demokracji, Program Fundusz dla Organizacji Pozarządowych)
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON
 • PAUCII
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Środki europejskie (m.in. środki przejściowe, PO KL)