mojapolis.pl

Mojapolis.pl ułatwia dostęp do danych o społeczno-ekonomicznej kondycji gmin, powiatów, województw i opowiada o nich.

Mojapolis.pl gromadzi, weryfikuje i udostępnia dane z wielu źródeł statystyki publicznej i administracji. Wskaźniki dotyczą: demografii, jakości życia, gospodarki, edukacji, aktywności społecznej i obywatelskiej, środowiska naturalnego, kultury, a także działań podejmowanych przez samorządy i inwestycji unijnych.

Można je wizualizować:

i pobierać w edytowalnych formatach.

Mojapolis.pl to także ośrodek dziennikarstwa danych. Udostępnione wskaźniki opisuje w tekstach eksperckich, wyjaśnia i wizualizuje. Organizuje także szkolenia dla dziennikarzy oraz osób zainteresowanych korzystaniem z danych publicznych i dziennikarstwem danych.