PORTAL PROWADZI

WIADOMOŚCI NA TEMAT ORGANIZACJI RYNKU PRACY

22.07.2017

British Council i Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych serdecznie zapraszają do udziału – po raz drugi w Polsce – w innowacyjnym programie rozwojowym pn. Active Citizens for Social Enterprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej! (więcej >)

05.10.2015

Stowarzyszenie SPOZA powstało jako wyraz sprzeciwu wobec likwidacji Oddziału Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży. Dzisiaj pomaga setkom osób rocznie i promuje innowacyjne rozwiązania terapeutyczne, aktywizacyjne i integracyjne. Organizacja jest członkiem Rady Sieci PIRP. (więcej >)

22.09.2015

Radomskie Centrum Przedsiębiorczości – członek Sieci PIRP – to duża organizacja pozarządowa, która na swoim kocie ma nie tylko współtworzenie międzynarodowych projektów, ale również innowacyjne narzędzia, którymi interesują się naukowcy z uniwersytetu w Bilbao. Jakie są najważniejsze projekty realizowane przez Centrum? Jakie są metody działania organizacji? (więcej >)

07.09.2015

Regionalny program operacyjny dla Podkarpacia w nowej perspektywie finansowej jest postrzegany przez podmioty ekonomii społecznej jako wielka szansa – trampolina, dzięki której w sektorze zagości nowa jakość, a przedsiębiorstwa społeczne nabiorą wiatru w żagle. Brzmi dobrze, prawie jak bajka. (więcej >)

05.08.2015

Małe kontraktowanie traktowane jest dziś chyba bardziej jako poligon doświadczalny niż realne narzędzie aktywizacji bezrobotnych. Słabszy niż w dużym kontraktowaniu system wynagradzania agencji zatrudniania, dość rygorystyczny system rozliczania czy niejasne wytyczne MPiPS nie zachęcają do masowego wprowadzania małego kontraktowania w powiatach. Kilka starostw zdecydowało się spróbować, reszta przygląda się i czeka na wyniki pionierów. (więcej >)

24.07.2015

Na polu aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych wyraźnie widać, jak wiele potrafią zdziałać organizacje pozarządowe i jak bardzo pozarządowe instytucje rynku pracy (PIRP) potrzebne są publicznym służbom zatrudnienia do współpracy. Sama tylko Fundacja Aktywizacja – partner FISE w Sieci PIRP – w 2014 roku doprowadziła do zatrudnienia 928 osób. (więcej >)

10.07.2015

8 lipca w Częstochowie spotkali się delegaci organizacji tworzących Radę Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy. Rozpoczęli pracę nad planami Sieci na nadchodzące dwa lata, dyskutowali nad zmianą regulaminu i sposobem działania Rady. (więcej >)

05.07.2015

15–16 czerwca w Warszawie miało miejsce pierwsze spotkanie członków Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy (Sieci PIRP). Delegaci organizacji mieli okazję się poznać, przedstawić profile ich działalności i swoje doświadczenia w dziedzinie lokalnej współpracy między NGO-sami oraz na styku organizacja pozarządowa – administracja publiczna. Odbyły się także wybory na członków Rady Sieci oraz wskazane zostały główne kierunki aktywności. (więcej >)

20.09.2015

Organizacje na rzecz dzieci i młodzieży w znakomitej większości utrzymują się z dotacji. Nieliczne podmioty jako receptę na sprawne funkcjonowanie wybrały prowadzenie działalności gospodarczej, zapewniającej finansowanie realizacji celów statutowych. A te ostatnie pokazują ciekawy model działania i potencjał tworzenia nowych miejsc pracy. (więcej >)

28.06.2015

Jak podchodzą do standardów NGO-sy poza Polską? Co standaryzują i dlaczego? W jaki sposób to przebiega? Warto popatrzeć na przykłady rozwiązań u sąsiadów i w innych krajach, by samemu wybrać model najbardziej dopasowany do naszych realiów i uniknąć błędów innych. (więcej >)

28.06.2015

Choćby nie wiem jak szkolić bezrobotnych i pomagać im wypełniać CV, jeśli nie powstają nowe miejsca pracy, to liczba bezrobotnych nie może istotnie spaść. Skoro więc pewne grupy są przez otwarty rynek traktowane po macoszemu – trzeba im stworzyć miejsca i dać szansę. Taką filozofią kierują się Katalończycy, silnie wspierając rozwój spółdzielni socjalnych i ekonomii społecznej. (więcej >)

28.06.2015

Program Aktywizacja i Integracja (PAiI) to wprowadzony w ubiegłym roku mechanizm wsparcia osób długotrwale bezrobotnych i korzystających z usług ośrodków opieki społecznej. Jego start nie był rewelacyjny, ale liczba urzędów pracy sięgających po ten instrument rośnie, podobnie jak wiedza jak z najlepiej z niego skorzystać. (więcej >)

28.06.2015

Niskie zarobki i niepewny rynek pracy istotnie ograniczają możliwości młodych ludzi w zdobyciu własnego lokum. Marże deweloperów potrafią podwoić ceny metra kwadratowego lokum. Dlatego coraz częściej w wielu głowach pojawia się pytanie: czy dałbym radę wybudować sobie dom samemu? I jak to zrobić, żeby było mnie na niego stać? Odpowiedzią może być kooperatywa mieszkaniowa. (więcej >)

09.06.2015

Praca w organizacjach to obszar sprekaryzowania. Można narzekać na systemy grantowe i niestabilność przychodów, ale należy też bardziej skutecznie zabiegać o poprawę sytuacji pracownic i pracowników NGO – zarówno na poziomie systemowym, jak i w naszych własnych organizacjach. Nie jest to łatwe, ale da się. (więcej >)

28.05.2015

Przypadek zlecania aktywizacji bezrobotnych na Podkarpaciu jest wyjątkowy. To jedyny przykład przetargu na „duże kontraktowanie” (zrealizowane w oparciu o rozdział 13c Ustawy o promocji zatrudnienia), który wygrały organizacje pozarządowe: konsorcjum Stowarzyszenia B-4 i Towarzystwa ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze. (więcej >)

28.05.2015

Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Mazowsze należy do regionów rekordowo aktywnym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAiI). Trudno zweryfikować te dane, tym bardziej, że informacje resortu nie do końca nie do końca pokrywają się z rzeczywistością. Najważniejsze, że urzędy pracy coraz częściej korzystają z tego mechanizmu i sięgają po współpracę organizacji pozarządowych. (więcej >)

27.05.2015

Zapraszamy na spotkanie inaugurujące powstanie Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy! (więcej >)

27.05.2015

9 kwietnia 2015 roku Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Aktywizacja i Fundacja Imago podpisały porozumienie w sprawie powołania Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy (Sieci PIRP). Dlaczego powstała sieć, jakie są jej cele, czym będzie się zajmować i kto może do niej przystąpić – o tym można dowiedzieć się z poniższego materiału. Zapraszamy do Sieci! (więcej >)

07.05.2015

W wyniku ubiegłorocznej nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzono mechanizm pozwalający na aktywizację i integrację dla osób długotrwale bezrobotnych – zwykle bez prawa do zasiłku i mających problemy społeczne. (więcej >)

22.04.2015

Celem ostatniego spotkania Grupy Roboczej było dookreślenie standardów PIRP, identyfikacja zasobów, które zostaną wniesione do Sieci przez organizacje, których przedstawiciele uczestniczą w spotkaniach Grupy oraz zaplanowanie działań Sieci na pierwsze dwa lata jej funkcjonowania. (więcej >)

26.03.2015

Na „umowach śmieciowych” jest już co najmniej 1,6 mln Polaków. Bez praw, bez urlopu, bez wynagrodzenia za nadgodziny. „Rodzi się w nas bunt i chcemy go konstruktywnie wykorzystać” – mówią prekariusze i pod przewodnictwem ruchu Polska Społeczna zapraszają na Kongres Prekariatu. Wydarzeniu patronuje portal Rynekpracy.org. (więcej >)

06.03.2015

Piąte spotkanie Grupy Roboczej projektu "Sieć PIRP" odbyło się w czwartek, 5 marca. Przedstawiciele Fundacji Aktywizacja, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Fundacji Imago oraz eksperci innych organizacji dyskutowali na temat standardów oraz formuły działania sieci. (więcej >)

13.02.2015

W czwartek 12 lutego po raz czwarty spotkała się Grupa Robocza projektu "Sieć PIRP". W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Fundacji Aktywizacja, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Fundacji Imago oraz eksperci innych organizacji. Podczas spotkania dyskutowano na temat standardów oraz formuły działania sieci. (więcej >)

23.01.2015

Grupa Robocza projektu „Sieć PIRP” złożona z przedstawicieli Fundacji Aktywizacja, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Fundacji Imago oraz ekspertów innych organizacji spotkała się po raz trzeci, żeby dyskutować na temat standardów oraz formuły działania sieci. Wydarzenie odbyło się 22 stycznia 2015 roku. (więcej >)

02.06.2015

Ekonomia społeczna jest coraz bardziej obecna w polskiej turystyce. Powstało już wiele podmiotów ekonomii społecznej, które świetnie sobie radzą w tej branży, a także pokazują, że warto być dumnym ze swoich lokalnych małych ojczyzn i promować to, co jest w nich najpiękniejsze – pisze Bartosz Oszczepalski dla portalu Rynekpracy.org. (więcej >)

29.01.2015

Afera z domniemanym zatrudnianiem za darmo więźniów przy budowie Autostrady Wolności (A2) zaowocowała jak zwykle niedorzecznymi i nastawionymi na poklask wypowiedziami polityków oraz podkręcającymi emocje publikacjami, z których czytelnik przeważnie dowiaduje się relatywnie niewiele. Jakie są podstawowe fakty dotyczące pracy skazanych, ukaranych i aresztowanych? (więcej >)

12.01.2015

Standaryzacja organizacji i oferowanych przez nie produktów oraz usług jest wyrazem profesjonalizacji III sektora. Niekiedy jednak fundacje i stowarzyszenia poprzestają na osiąganiu norm na papierze. By skakanie nad poprzeczką standardów miało sens potrzeba nie tylko zestawu praktycznych, użytecznych reguł, które zaakceptuje większe grono podmiotów, ale także jawności uznanych norm i sprawozdawania ich przestrzegania. (więcej >)

09.01.2015

Fundacja Imago nie jest wielką organizacją z bardzo długimi tradycjami. Mimo tego od 2009 roku przeprowadziła kilkadziesiąt projektów, z których skorzystało ponad 1000 beneficjentów. Czego pozarządowe instytucje rynku pracy mogą nauczyć się od Imago? (więcej >)

22.12.2014

Kolejne spotkanie ekspertów III sektora oraz przedstawicieli Fundacji Aktywizacja, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Fundacji Imago - partnerów w projekcie „Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy” – odbyło się 19 grudnia 2014 roku. Uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami i pomysłami na sieć PIRP w zakresie formalizacji, obszaru działania i modelu jej organizacji. Jaką wizję sieci wspólnie nakreślili? (więcej >)

30.11.2014

20 listopada 2014 roku przedstawiciele Fundacji Aktywizacja, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Fundacji Imago – zaangażowanych w budowanie sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy (PIRP) – spotkali się z wybranymi ekspertami gotowymi podzielić się swoimi doświadczeniami i sugestiami w dziedzinie sieciowania podmiotów trzeciego sektora działających na polu rynku pracy i aktywizacji zawodowej. Jakich tematów dotknęła dyskusja? (więcej >)

22.12.2014

24 listopada 2014 roku miała miejsce w Warszawie konferencja „Partnerstwo na rynku pracy – wyzwanie dla trzech sektorów”, organizowana przez Fundację Aktywizacja pod patronatem Rynekpracy.org. Jakie najważniejsze tezy postawiono i jakie kwestie przedyskutowano podczas tego wydarzenia? (więcej >)

22.12.2014

„Współpraca w działaniach na rzecz promocji zatrudnienia jest pożądana, jednak wszystkie podmioty – urzędy pracy, agencje zatrudnienia i organizacje pozarządowe powinny działać na równych prawach” – mówi Jerzy Kędziora, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Chorzowie i przewodniczący Ogólnopolskiego Konwentu Dyrektorów PUP, w rozmowie z Wojciechem Kwintą. (więcej >)

19.12.2014

Fundacja Aktywizacja jest jedną z największych organizacji pozarządowych w kraju zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyjrzyjmy się jakie były jej początki, w jaki sposób działa i jakie są efekty jej pracy. (więcej >)

16.12.2014

Niektóre nazwy zawodów niewiele nam mówią. Albo realia ich wykonywania odbiegają od powszechnych wyobrażeń, co popycha do kształcenia w nietrafionym kierunku tak wielu młodych ludzi. W ramach zrealizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych projektu Praca.Enter powstało kilkanaście filmów przybliżających niektóre z profesji. Warto dowiedzieć się, jakie są jaśniejsze i ciemniejsze strony pracy animatora kultury albo pilota wycieczek. (więcej >)

25.11.2014

Reprezentujesz organizację pozarządową, która nie prowadzi działalności gospodarczej? A może prowadzi ona działalność odpłatną, albo ma tylko taką opcję otwartą w statucie? I nie wiesz co zrobić, by znaleźć się w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia? Co ma być w KRS, jakie mają być PKD i jak sobie z tym wszystkim poradzić podpowiada Monika Trzcińska, radca prawny i ekspertka w zakresie zagadnień prawnych, które dotyczą NGOsów. (więcej >)

18.11.2014

Nie, Rynekpracy.org nie angażuje się w wybory samorządowe. Magdalena Klaus, prezeska FISE, i Dariusz Gosk, ekspert Fundacji Aktywizacja, startują w wyborach do Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Sieć PIRP powinna mieć swoich delegatów w KM PO WER reprezentujących organizacje pozarządowe działające na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej – dlatego zabiegamy o Wasze głosy! (więcej >)

13.11.2014

Zmiany społeczne, kulturowe, gospodarcze i przede wszystkim demograficzne, jakich doświadczymy w kolejnych latach, gruntownie zmienia nasz rynek pracy, będą też miały istotny wpływ na to, jak wygląda ekonomia społeczna. O tym, jakie zmiany nas czekają i jak na nie reagować rozmawiali paneliści w jednej z sesji tematycznych OSES 2014. (więcej >)

12.11.2014

W drugiej sesji tematycznej pierwszego dnia VIII OSES eksperci próbowali oszacować wielkość sektora ekonomii społecznej – a konkretnie: liczbę miejsc pracy, jaką ten sektor tworzy, oraz ich jakość i wartość. Warto dowiedzieć się, ile miejsca w gospodarce ma sektor ES. I czego brakuje, byśmy mogli lepiej go zbadać. (więcej >)

05.11.2014

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji „Partnerstwo na rynku pracy – wyzwanie dla trzech sektorów”, organizowanej przez Fundację Aktywizacja pod patronatem Rynekpracy.org. (więcej >)

31.10.2014

Ile jest w Polsce organizacji pozarządowych zajmujących się rynkiem pracy? Jak wygląda ich rozkład w poszczególnych województwach? Czym głównie się zajmują i ilu członków zrzeszają? Spróbujmy przejrzeć wszystkie dostępne na ich temat źródła danych. (więcej >)

29.10.2014

Organizacje pozarządowe stanowią zaledwie ok. 4% zarejestrowanych agencji zatrudnienia. Jednak faktycznie aktywizacją i integracją zawodową zajmuje się nie 200, ale co najmniej 5000 organizacji w całym kraju. Czyli do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) zgłosiła się w najlepszym razie co 25 pozarządowa instytucja rynku pracy (PIRP). To błąd – i to z kilku powodów. (więcej >)

28.10.2014

Reforma rynku pracy a podmioty ekonomii społecznej to sesja tematyczna, na którą w ramach VIII OSES zaprosiła Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. (więcej >)

17.10.2014

Biblioteczny punkt informacyjny o lokalnym rynku pracy, warsztaty z doradcą zawodowym czy próbne rozmowy kwalifikacyjne to tylko niektóre z pomysłów, jakie w ostatnich latach zrealizowali bibliotekarze z małych miejscowości na terenie całej Polski. Do inicjatyw doszło w ramach wspólnych działań Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI). (więcej >)

30.09.2014

Czy pozarządowe instytucje rynku pracy (PIRP) są konkurencją dla publicznych służb zatrudnienia? Czy można je porównać do prywatnych agencji zatrudnienia? O czym trzeba pamiętać budując sieć organizacji i czego się wystrzegać? Te tematy podnosili paneliści oraz 80 gości spotkania, jakie miało miejsce 14 września w Warszawie. Było ono inauguracją budowy sieci PIRP, realizowanej przez FISE w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja i Fundacją Imago. (więcej >)

08.09.2014

Skoro wszystko wskazuje na to, że ekonomia społeczna będzie się rozwijać, to w jakich branżach przedsiębiorstwa społeczne stworzą najwięcej nowych miejsc pracy? Czy będą to tylko niskopłatne zawody, czy także praca dla wysoko wyspecjalizowanych fachowców? (więcej >)

01.09.2014

Znikają i pojawiają się nie tylko zawody i specjalności, ale także całe branże oraz formy organizacji biznesowej. W Polsce w nadchodzących latach z pewnością oczekiwać możemy szybkiego wzrostu w dziedzinie ekonomii społecznej. Jakie miejsca pracy mogą powstawać w tym sektorze? (więcej >)

12.08.2014

Czy NGO mogą zastąpić PUPy? Outsourcing usług zatrudnieniowych w powiatach – PUP a NGO. Czy organizacje zajmujące się aktywizacją zawodową i rynkiem pracy potrzebują sieci i reprezentacji? Na te tematy będziemy dyskutować podczas spotkania inaugurującego budowę sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy. (więcej >)

29.07.2014

Dla dziesiątków tysięcy niepełnosprawnych żyjących pośród nas podjazdy dla wózków to za mało, by mogli się kształcić, pracować i uczestniczyć w życiu społecznym. Potrzebują pomocy – nie doraźnej, ale codziennej. Tą mógłby im zapewnić system asystentury społecznej, który służyłby również odciążeniu członków rodziny, zaangażowanych we wspieranie osób niepełnosprawnych. Jak mógłby wyglądać taki system? (więcej >)

04.07.2014

Nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia dała powiatowym urzędom pracy (PUP) do dyspozycji nowy mechanizm outsourcingu działań aktywizacyjnych. Ale to nie wszystko – wygląda na to, że udrożniony został istniejący w akcie od sześciu lat zapis o zlecaniu aktywizacji, który do tej pory był martwy. Na czym polegają i czym się różnią te dwa sposoby na kontraktowanie? (więcej >)

17.06.2014

We wrześniu 2014 r. gruchnęła wieść o zmianie dofinansowania z PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Niektórzy eksperci III sektora sygnalizowali, że obniżka dofinansowania pozbawi zatrudnienia tysiące niepełnosprawnych. Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, bagatelizował zagrożenie. Jednak według PFRON od listopada 2013 roku do kwietnia 2014 roku liczba subsydiowanych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych zmniejszyła się o 13 tys. Dane nie są kompletne, a ich interpretacja – wcale nie taka prosta. (więcej >)

04.06.2014

10 czerwca 2014 r. w Centrum EXPO XXI w Warszawie (ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbędzie się spotkanie Pracownicy niepełnosprawni wzmocnieniem różnorodnego zespołu. Organizatorem spotkania jest Fundacja Aktywizacja. (więcej >)

04.06.2014

Kancelaria Prezydenta RP zamówiła 10 tys. koszulek z hasłem „25 lat wolności” uszyte w Bangladeszu, gdzie warunki pracy w wielu zakładach urągają prawom człowieka, ale za to możemy się cieszyć T-shirtami po 6 zł za sztukę. Przykry dysonans, ale i impuls do refleksji: do czego możemy wykorzystać wolność? (więcej >)

22.05.2014

Udział w panelu dyskusyjnym na temat współpracy urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej oraz prywatnych i pozarządowych instytucji rynku pracy, skłonił mnie do refleksji nad najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed tymi instytucjami w nadchodzącym okresie programowania środków unijnych, czyli do 2020 roku. A szczególnie przed publicznymi służbami zatrudnienia. Poniżej moja lista, wynotowana na gorąco. Czego Państwa zdaniem w nim brakuje? (więcej >)

05.05.2014

Ruszyła czwarta edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku. Pierwszego i jedynego ogólnopolskiego konkursu dla przedsiębiorców społecznych. (więcej >)

30.04.2014

O procesie konsultacji projektu reformy urzędów pracy, jej odbiorze ze strony organizacji pozarządowych oraz nowej filozofii działania publicznych służb zatrudnienia z dr. hab. Jackiem Męciną, sekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) – głównym architektem projektu, rozmawia Łukasz Komuda, redaktor portalu Rynekpracy.org. (więcej >)

14.02.2014

Rzadko anonsujemy wystąpienia naszych ekspertów na stronie głównej portalu. Okazja jest jednak wyjątkowa: w godzinnym programie Polskiego Radia RDC Dariusz Gosk, ekspert Fundacji Aktywizacja, oraz Łukasz Komuda, ekspert FISE i redaktor Rynekpracy.org, tłumaczą dlaczego organizacje pozarządowe krytykują aktualny kształt szykowanej do głosowania w Sejmie ustawy reformującej urzędy pracy. (więcej >)

04.02.2014

Przedstawiamy treść listu otwartego, jaki nad ranem 4 lutego 2014 roku przesłaliśmy do wszystkich członków Sejmowej Podkomisji ds. Rynku Pracy oraz do wiceministra pracy Jacka Męciny, architekta projektu reformy urzędów pracy. (więcej >)

29.01.2014

Przy okazji reformy urzędów pracy warto zadać sobie proste pytanie o sens istnienia służb zatrudnienia. Oczywiście, mają one pomagać bezrobotnym: umożliwiać lub przyśpieszać proces ich powrotu do pracy. Jeśli jednak popatrzymy na PUPy z dalszej perspektywy, to dostrzeżemy, że ich rola jest o wiele ważniejsza i że mają wpływ na nas wszystkich. Są bowiem pierwszym ogniwem łańcucha instytucji, którymi płyną ludzie, koszty i... zaniedbania. (więcej >)

15.01.2014

Reprezentujesz pozarządową organizację aktywną na polu aktywizacji zawodowej lub związaną z tym środowiskiem? Nie jest Ci obojętny kierunek reformy urzędów pracy? Uważasz, że potencjał pozarządowych instytucji rynku pracy po zmianach pozostanie niewykorzystany? Masz poczucie, że Twoja opinia na temat złożonej w Sejmie ustawy o promocji zatrudnienia nie została wysłuchana albo została zignorowana? Zabierzmy głos razem! (więcej >)

19.12.2013

Jeszcze na początku 2013 roku szefowie resortu pracy powtarzali, że reforma PUPów pozwoli wykorzystać potencjał organizacji pozarządowych aktywnych w procesie aktywizacji osób oddalonych od rynku pracy. Zapisy przekazanego do Sejmu w połowie listopada 2013 roku projektu Ustawy o promocji zatrudnienia eliminują NGOsy z procesu zlecania aktywizacji poza urzędy pracy. Ale wiele elementów reformy ganią także urzędnicy PUPów – z wielu powodów. (więcej >)

13.09.2013

Protesty związkowców w Warszawie w połowie września 2013 roku prowokują pytanie: czy bronią oni wyłącznie własnych interesów i czy ich postulaty wyrastają ponad demagogię? (więcej >)

17.04.2013

3 kwietnia tego roku miały miejsce negocjacje Związku Powiatów Polskich (ZPP) z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) dotyczące planowanej reformy działania Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) oraz w ogóle – systemu walki z bezrobociem i wspierania zatrudnienia. Co ustalono? (więcej >)

20.03.2013

Projektowany Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej zawiera nowy pomysł na organizację usług wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. Zainspirowało to Piotra Krośniaka z UNDP do kontynuacji wątku „płacenia za rezultat”. (więcej >)

20.11.2012

Od 12 lat w Holandii działa program aktywizacji zawodowej Work First, którego najważniejszym elementem jest obowiązek pracy. Aby zachować prawo do zasiłku, bezrobotny ma ściśle określony czas na przebieranie ofert podsyłanych z obsługującej go agencji, po czym musi zaakceptować zatrudnienie nawet poniżej kwalifikacji. Jakie są jasne i ciemne strony tego programu? (więcej >)

27.09.2012

Grupa redakcyjna powołana przez Stałą Komisję Ekonomii Społecznej zakończyła prace nad projektem paktu na rzecz ekonomii społecznej. Zachęcamy państwa do przeczytania i komentowania projektu. Uwagi zbierać będziemy do dnia 12.10, także podczas VI Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, gdzie zamkniemy dokument i przekażemy go na ręce ministra pracy i polityki społecznej, który zobowiązał się monitorować przyjęcie paktu przez stronę rządową. (więcej >)

18.09.2012

Z Justyną Muranowicz z Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego na temat tej organizacji, jej misji oraz przedsiębiorców społecznych, jakich chciałaby ona wyróżnić i wesprzeć stypendium, rozmawia Łukasz Komuda. (więcej >)

04.09.2012

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) zaprasza biblioteki uczestniczące w Programie Rozwoju Bibliotek do udziału w projekcie pt. "Praca.Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy". (więcej >)

22.08.2012

W Polsce spółdzielnie generują 2% miejsc pracy i 1% PKB. Europejska średnia to odpowiednio 2,5% i 6%. Ta dysproporcja stale się zwiększa, bo liczba i wielkość spółdzielni stale się kurczy. Czy to powód do zmartwienia? (więcej >)

12.09.2012

Coraz częściej organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne zwracają uwagę na konieczność rzetelnego mierzenia oddziaływania swoich działań. Zadanie takie jest jednak niezmiernie trudne. Warto przyglądać się różnym narzędziom i metodom, dlatego zapraszamy na VI Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej. (więcej >)

07.02.2012

Czy rząd może pomóc ekonomii społecznej, czy jego pomoc jest zbędna? Dlaczego dotacje są złe? Czy każdy z nas może stać się przedsiębiorcą? Czy istnieje polski model ekonomii społecznej – to tylko niektóre z tematów poruszonych 1 lutego podczas konferencji "Wyzwania ekonomii społecznej" w Pałacu Prezydenckim z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego i profesora Muhammada Yunusa. (więcej >)

17.01.2012

Organizacje pozarządowe działające w obszarze rynku pracy są jedną z najsilniejszych branż w ramach trzeciego sektora. Skąd jednak wiadomo, jak przyczyniają się do rozwiązywania problemów społecznych? To kluczowe dla sensu działania organizacji pytanie w Polsce często pozostaje bez odpowiedzi, bo większość NGO nie potrafi wykazać efektywności swoich działań. (więcej >)

04.01.2012

Ostatnie tygodnie w sposób znaczący pokazały jak ważna jest, czy to w sektorze ekonomii społecznej, czy po prostu w trzecim sektorze, kwestia reprezentacji – pisze Piotr Frączak w kolejnym tekście dla portalu ekonomiaspoleczna.pl. (więcej >)

03.01.2012

Kolejny rok kryzysu uświadamia nam coraz mocniej problemy, z jakimi zmaga się europejski rynek pracy. Stanie w miejscu przestało być bezpieczne. Jeśli chcemy osiągnąć ambitne cele strategii Europa 2020 potrzebujemy nowych, międzysektorowych rozwiązań, włączających do pracy zarówno administrację publiczną i biznes, jak i organizacje społeczne – to jedno z ważniejszych przesłań konferencji Employment Forum, która odbyła się w Brukseli. (więcej >)

13.12.2011

Tylko do 18 grudnia można było zgłaszać uwagi do Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju, z kolei konsultacje Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego zostały przedłużone do 24 grudnia. Obydwa dokumenty są niezmiernie ważne z punktu widzenia instytucji i organizacji rynku pracy, dlatego warto przyjrzeć się propozycjom strategii i wyrazić swoją opinię na ich temat. (więcej >)

07.12.2011

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego realizuje projekt „Prove It! PL”. W ramach projektu Fundacja przygotowała interaktywne narzędzie, dzięki któremu organizacje prowadzące przedsiębiorstwa społeczne mogą zbadać, jak wpływają na swoje otoczenie. O projekcie i korzyściach płynących z mierzenia wpływu z Beatą Juraszek-Kopacz, wiceprezes fundacji, rozmawia Krzysztof Cibor z portalu ekonomiaspoleczna.pl. (więcej >)

29.11.2011

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego serdecznie zaprasza 14 grudnia 2011 roku do Novego Kina Praha w Warszawie na Ogólnopolską Konferencję PROVE IT.PL! poświęconą mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej. (więcej >)

18.10.2011

Na polskim rynku pracy nadal są stosowane przestarzałe i nieefektywne rozwiązania, od których dawno odeszły kraje wysoko rozwinięte. O tym jak należy uporządkować krajowy rynek pracy wyjaśniają na łamach „Gazety Wyborczej” Ilona Gosk z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Piotr Lewandowski z Instytutu Badań Strukturalnych oraz Joanna Tyrowicz z Uniwersytetu Warszawskiego. (więcej >)

11.10.2011

Jedna z dróg do zatrudnienia wiedzie przez otworzenie działalności gospodarczej. Jednak nie jest to prosta sprawa. Na przeszkodzie stoją zarówno problemy formalne i prawne - na co wskazują badania TNS OBOP, jak i mentalność i wykształcenie Polaków. Rozmowa z Jackiem Aleksandrowiczem, Wiceprezesem Zarządu Fundacji Polska Przedsiębiorcza. (więcej >)

11.10.2011

W drugim dniu V Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej grupa doświadczonych praktyków ekonomii społecznej prezentowała pomysły na innowacyjne przedsiębiorstwa społeczne. O publiczną ocenę projektów poprosiliśmy przedstawicieli biznesu. (więcej >)

28.09.2011

Kilka nowych opisów udanych pomysłów na przedsiębiorczość społeczną i zupełnie nowa, interaktywna forma, pozwalająca skuteczniej korzystać z dobrych przykładów – wychodzi właśnie kolejna edycja Atlasu Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej, którego wydawcą jest Fundacja Inicjatyw Ekonomii Społecznej. Na temat publikacji rozmawiamy z Ewą Rościszewską, która w FISE odpowiada za przygotowanie Atlasu. (więcej >)

20.09.2011

Umiejętne skonstruowanie wskaźników, które będą w stanie oddać rzeczywistą efektywność działań i powołanie instytucji zrzeszającej organizacje pozarządowe działające w obszarze rynku pracy - to tylko niektóre z postulatów wypracowanych podczas sesji branżowej dotyczącej zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w ramach VI Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, która odbyła się 16 września w Warszawie. (więcej >)

13.09.2011

Skończył się sen o w pełni zliberalizowanej gospodarce, o tym, że „niewidzialna ręka rynku” rozwiąże wszystkie problemy – pisze we wstępie do Atlasu dobrych praktyk inkluzji społecznej i zawodowej Henryk Wujec. Atlas, wydany m.in. po polsku, zawiera obszerne omówienie ram prawnych inkluzji zawodowej w Europie oraz kilkadziesiąt opisów dobrych praktyk z kilkunastu krajów Europy. (więcej >)

30.08.2011

Szkoły zawodowe w wielu przypadkach przygotowują młodzież do bezrobocia a nie do wejścia na rynek pracy – do takiego wniosku doszli członkowie Stowarzyszenia Instytut Wspierania Rozwoju Oświaty. Nie poprzestali jednak na stwierdzeniu faktu. Postanowili działać. (więcej >)

30.08.2011

Sezon ogórkowy jeszcze trwa, w polityce niewiele się dzieje, więc w mediach wypływają tematy społeczne. A skoro wciąż trwa kryzys, w dobrym tonie jest pisać o rynku pracy. W kryzysie, wiadomo, wszystkim nam grozi bezrobocie. A dokąd trafia bezrobotny? Do urzędu pracy! (więcej >)

23.08.2011

W piątek 19 sierpnia Sejm przegłosował przyjęcie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta. Oto wykaz najważniejszych zmian. (więcej >)

16.08.2011

Spółdzielnia socjalna "Szklany Świat", wioska garncarska w Kamionce i wioska hobbitów w Sierakowie - takie przykłady inicjatyw pomagających w aktywizacji bezrobotnych i wyrywające ich z apatii opisuje Ilona Godlewska w tekście "Stracić pracę, nie stracić wiary" w Gazecie Wyborczej. (więcej >)

16.08.2011

Organizacje pozarządowe zajmujące się kwestiami zatrudnienia i aktywizacji są, w porównaniu z resztą sektora, zamożne, dobrze zorganizowane, zatrudniają więcej personelu, umieją dobrze korzystać ze środków publicznych i same potrafią zarabiać na swoich działaniach. Jednocześnie wyraźnie widać polaryzację na NGO silne i bogate oraz te o wątłych perspektywach. (więcej >)

10.08.2011

W ramach naszego cyklu przed VI Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych opisujemy działania Fundacji Bez Względu na Niepogodę, która od 1990 roku zajmuje się rynkiem pracy, szczególnie młodzieżą i kobietami. (więcej >)

21.07.2011

Instytucje rynku pracy to nie tylko publiczne służby zatrudnienia, ale również ich niepubliczni partnerzy, jak choćby organizacje pozarządowe zajmujące się różnymi aspektami rynku pracy. Czy rzeczywiście partnerzy? Jak wygląda, a jak mogłaby wyglądać współpraca urzędów pracy z organizacjami pozarządowymi. (więcej >)

04.05.2011

Na razie tylko ośmiu młodych mężczyzn bierze udział w drugiej polskiej edycji programu Jonatan, którego celem jest wsparcie na drodze do zatrudnienia młodzieży ponadgimnazjalnej, mającej utrudniony start w dorosłe życie z powodów środowiskowych. Szef Ministerstwa Sprawiedliwości, które jest współorganizatorem konkursu, wraz z Business Centre Club zaapelowali do pracodawców, by włączyli się do programu. (więcej >)

22.04.2011

Polacy to kompetentni i uczciwi pracownicy, bez których niemieccy pracodawcy często nie poradziliby sobie – taki obraz naszych rodaków wyłania się z analizy niemieckiej prasy przeprowadzonej przez Instytut Spraw Publicznych. (więcej >)

04.04.2011

W 2010 roku profesor Urszula Sztanderska brała udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu badania dla PKPP Lewiatan „Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców”. W wyniku badania określono jakie wymagania stawiają przedsiębiorcy swoim potencjalnym pracownikom w czterech wybranych branżach – energetyce, przemyśle odzieżowym, usługach budowlanych i usługach informatycznych. Sprawdzono również, jakie są uwarunkowania popytu na pracę w tych branżach i z jakimi brakami na rynku pracy zmagają się pracodawcy. Wyniki badania prof. Sztanderska przedstawiła na konferencji „Jaka edukacja i nauka w XXI wieku? – (więcej >)

29.03.2011

„Młodzież na której wykształcenie łożymy ogromne środki (w skali roku to są miliardy) nie może znaleźć pracy. Czy tak musi być?” – pytali w dniu ogłoszenia „Manifestu Edukacyjnego” eksperci PKPP Lewiatan. Brak pracy dla młodych absolwentów to nie tylko efekt bezrobocia, lecz skutek braku umiejętności i kwalifikacji wymaganych na rynku pracy. Z problemem tym chcą zmierzyć się pracodawcy apelując do przedstawicieli sektora edukacji o współpracę w dopasowaniu oferty edukacyjnej do rynkowych potrzeb przedsiębiorstw. (więcej >)

01.03.2011

Zwiększenie popytu na pracowników o wysokich kwalifikacjach, duże „ssanie” na fachowców po zawodówkach, a jednocześnie coraz mniejsza liczba ofert dla pracowników średniego szczebla - czy to objawy trwałej polaryzacji rynku pracy, czy jedynie chwilowe zamieszanie spowodowane kryzysem? Jakie czynniki wpływają na to zjawisko? Raport Cedefop odkrywa pierwsze wyniki analizy dotyczące polaryzacji rynku pracy po kryzysie. (więcej >)

10.11.2010

Młody, zadowolony z życia, wyjątkowo dynamiczny mężczyzna. Jarosław Chodorski po prostu wie, czego chce. Na razie zbiera pieniądze na budowę specjalistycznego ośrodka dla niepełnosprawnych dzieci. Zarabia, organizując festyny i modelując włosy w zakładzie fryzjerskim. A jego fundacja TRZCIANY powoli nabiera rozpędu. (więcej >)

12.08.2010

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Gdańsku zacznie we wrześniu rekrutację kandydatów do dwóch projektów wspierających zakładanie działalności gospodarczej - „Pomysł na biznes” i „Moja firma też jest kobietą!” - czytamy w gazecie „Polska Dziennik Bałtycki”. (więcej >)

06.07.2010

Czy powiatowe strategie zatrudnienia dobrze służą rozwiązywaniu problemów rynku pracy? – nad wynikami ogólnopolskiego badania powiatowych strategii zatrudnienia, przeprowadzonego wśród starostw i powiatowych urzędów pracy przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE), debatowali eksperci rynku pracy. (więcej >)

06.07.2010

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na realizację projektów, których celem jest wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Do udziału zaproszono m.in. organizacje pozarządowe oraz spółdzielnie socjalne. (więcej >)

04.06.2010

Jak systemowo rozwiązywać złożone problemy środowiskowe, społeczne i ekonomiczne? - czyli zaproszenie na kurs Dynamika Zrównoważonego Rozwoju, skierowany m.in. do organizacji pozarządowych. (więcej >)

01.06.2010

Fundacja Billa i Mellindy Gatesów uruchomiła specjalne fundusze dla bibliotek, które ucierpiały wskutek powodzi w Polsce. Wielomilionowe wsparcie trafi do placówek w ramach istniejącego już „Programu rozwoju bibliotek” prowadzonego w Polsce przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności – informuje Gazeta Prawna. (więcej >)

18.05.2010

Media szeroko donoszą o obchodach 10-lecia działalności Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Prof. Anna Giza-Poleszczuk, w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” na temat PAFW, określa Fundację mianem „ministerstwa społeczeństwa”. (więcej >)

19.01.2009

Grupy zawodowe na rynku pracy. Przykłady działań na rzecz wsparcia konkretnych grup zawodowych przy zastosowaniu projektów outplacementowych. (więcej >)

25.05.2009

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami zmian w systemie świadczenia usług rynku pracy. (więcej >)

22.04.2009

Usługi rynku pracy – usługi świadczone przez instytucje rynku pracy. Należą do nich: pośrednictwo pracy; poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa; pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; organizacja szkoleń. (więcej >)

16.02.2011

Przewodnik po procedurze konkursu PO KL Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Środki m.in. na outplacement i tworzenie partnerstw lokalnych. (więcej >)

01.12.2008

Kiedy mąż zostawił Marię z dwoma nastoletnimi synami był to dla niej dopiero początek kłopotów. Wkrótce problemy kobiety, która znalazła się w nowej i trudnej sytuacji życiowej, zaczęły się nawarstwiać. (więcej >)

11.07.2008

40 proc. powiatów deklaruje współpracę z organizacjami pozarządowymi – wynika z analizy powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych – ale jedynie 10 proc. zleca wykonanie zadań organizacjom. Jak można poprawić współpracę? – zastanawia się Ilona Gosk w najnowszym biuletynie Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych pt. „Udział organizacji pozarządowych w budowaniu rynku usług zatrudnienia”. (więcej >)

23.10.2008

Grażyna przez pół roku przychodziła do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wieliczce tylko na chwilę. Wypijała szybko kawę i wychodziła, nie odzywając się do nikogo. Pewnego dnia weszła do pracowni kulinarnej i została już na dłużej... (więcej >)

01.09.2008

Kolejna kartka z kalendarza FISE. We wrześniu bohaterem jest Jerzy i Robert. Jerzy jest emerytem. Robert to młody pracownik firmy budowlanej. Jerzy przekazuje Robertowi tajniki wiedzy na temat budownictwa, a Robert uczy Jerzego korzystania z najnowszych technik komputerowych przy projektowaniu i obliczaniu kosztów budowy. (więcej >)

04.08.2008

„Romowie są leniwi, nie można im ufać” – takie stereotypy nie są rzadkością. Krystyna Gil ze Stowarzyszenia Kobiet Romskich w Polsce z Nowej Huty stara się je przełamywać. O Stowarzyszeniu Romów Polskich z Oświęcimi pisze Darek Mól w kolejnej kartce z kalendarza FISE. (więcej >)

11.06.2008

Sylwia nie chce żeby ludzie postrzegali ją tylko przez pryzmat kul, których używa, kiedy chodzi po mieście. W domu, na osiedlowych uliczkach porusza się o własnych nogach. Dla niej niepełnosprawność nie jest przeszkodą w znalezieniu pracy.Sylwia pochodzi z małej miejscowości. Do Warszawy przyjechała w 2003 r. na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Chciała zostać pracownikiem socjalnym. W trakcie nauki uświadomiła sobie, że nie bardzo nadaje się do tego zawodu i wybrała doradztwo zawodowe. (więcej >)

12.05.2008

Dzięki Marianowi ze Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes z Nowej Huty Piotrek poznaje tajniki bycia dobrym i kompetentnym pracownikiem. Uczy się też radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych. Piotrek i Marian są bohaterami majowego zdjęcia zamieszczonego w kalendarzu na 2008 r. Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, który pokazuje organizacje pozarządowe pomagające znaleźć pracę. (więcej >)

14.04.2008

Dominik miał 16 lat, gdy skoczył do wody. W ciągu kilku sekund jego życie zupełnie się zmieniło. Tomek Brzozowski z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji odwiedził go pół roku po wypadku. To był kolejny przełom w życiu niepełnosprawnego nastolatka. (więcej >)

28.03.2008

Krzysztof nie miał dobrych doświadczeń z pracą. Dzięki pomocy Michała z Fundacji Domy Wspólnoty „Chleb Życia” to się zmieniło. Krzysztof i Michał śmieją się do nas z kalendarza na 2008 rok, wydanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE). (więcej >)

12.06.2007

Po roku 1989 na skutek przemian ekonomicznych i ustrojowych wzrosła w Polsce liczba osób bezdomnych. W chwili obecnej to minimum 30 tysięcy – mężczyzn i kobiet. Liczbę tę należy jeszcze zwiększyć o osoby zagrożone nieuchronną utratą mieszkania. Większość bezdomnych to osoby bezrobotne. Partnerstwo „Wyprowadzić na prostą” ma na celu aktywizację zawodową i społeczną osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. (więcej >)

30.01.2007

Organizacje rynku pracy. Badanie jakościowe. W ramach badań - elementu programu "Bezrobocie - co robić?" - przeprowadzonych jesienią 2005 r. oraz dokonanych na tej podstawie analiz Maria Rogaczewska i Joanna Tyrowicz opracowały raport Organizacje pozarządowe na rynku pracy: unikatowe grupy czy uniwersalne kompetencje? Podsumowanie badania jakościowego (studiów przypadku). Raport przeprowadzony został metodą studium przypadku (ang. case study) wśród 30 organizacji pozarządowych zajmujących się usługami rynku pracy. (więcej >)

17.01.2007

Rozmowa z Agnieszką Żychalak, kierownikiem projektu Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON) przy Fundacji Na Rzecz Transportowych Usług Specjalistycznych Dla Niepełnosprawnych - TUS (więcej >)

15.01.2007

"Większość kobiet, które do nas trafiają, najlepiej charakteryzuje słowo bezradność. Poza tym mamy galerię postaci – pod względem statusu materialnego, społecznego, poziomu wykształcenia, wieku.(...)" (więcej >)

09.01.2007

Organizacje rynku pracy. Raport ilościowy. Raport Organizacje pozarządowe w systemie usług rynku pracy 2005. Raport z badania ilościowego autorstwa Jana Herbsta przedstawia wyniki badań ilościowych, które zostały zrealizowane w listopadzie i grudniu 2005 roku przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, Fundację Fuga Mundi oraz SMG/KRC – Millward Brown Company. (więcej >)

09.01.2007

Organizacje rynku pracy. Podstawowe dane o organizacjach rynku pracy, na podstawie raportu Organizacje pozarządowe w systemie usług rynku pracy 2005. Raport z badania ilościowego autorstwa Jana Herbsta, który przedstawia wyniki badań ilościowych zrealizowanych w listopadzie i grudniu 2005 roku przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, Fundację Fuga Mundi oraz SMG/KRC – Millward Brown Company. (więcej >)

27.09.2006

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem na temat Międzynarodowej Fundacji Kobiet z Łodzi. (więcej >)

27.09.2006

Opracowanie dotyczące działalności Stowarzyszenia Bezrobotnych i Osób Działających na Rzecz Bezrobotnych „Wszyscy razem - In Corpore". (więcej >)

06.06.2006

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych z Łodzi. (więcej >)

06.06.2006

Opracowanie dotyczące organizacji zajmującej się m.in przeciwdziałaniem bezrobociu młodych. Sokólski Fundusz Lokalny Pl. Kościuszki 9 16-100 Sokółka tel. (085) 711 57 00, fax: (085) 711 09 11 e-mail: fundacja@sfl.org.pl www.sfl.org.pl (więcej >)

06.06.2006

Opracowanie na temat programu aktywizacji zawodowej i społecznej m.in. osób bezrobotnych realizowanego przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. (więcej >)

06.06.2006

Opracowanie dotyczące działalności fundacji zajmującej się aktywizacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. (więcej >)

06.06.2006

Opracowanie dotyczące fundacji działającej na rzecz osób poszukujących pracy. (więcej >)

06.06.2006

Opracowanie dotyczące jednej z pierwszych spółdzielni socjalnych w Polsce. (więcej >)

06.06.2006

Opracowanie dotyczące organizacji, której głównym celem jest promowanie i upowszechnianie wolontariatu. (więcej >)

06.06.2006

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” została formalnie powołana w 1990 r. Jej założyciele, Tomasz i Barbara Sadowscy, już od 1989 r. zajmowali się tworzeniem wspólnot dla osób bezdomnych: wyrzucanych z domów i hoteli robotniczych, zwalnianych z więzień, opuszczających szpitale psychiatryczne czy domy dziecka. Fundację powołali, gdyż okazało się to niezbędne dla pozyskiwania środków. Obecnie działalność „Barki” obejmuje zarówno większy wachlarz działań, jak i większy obszar. (więcej >)

06.06.2006

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem na temat organizacji zajmującej się bezrobotnymi z problemem alkoholowym. (więcej >)

06.06.2006

Osoby uzależnione na rynku pracy. Bezrobocie osób uzależnionych. Modelowe praktyki działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób uzależnionych. (więcej >)

06.06.2006

Opracowanie dotyczące działalności mazowieckiego oddziału regionalnego Towarzystwa Altum. (więcej >)

24.05.2006

Stowarzyszenie na rzecz promowania przedsiębiorczych postaw i samodzielności ekonomicznej SENS ul. Lazurowa nr 159, lok.7 01-479 Warszawa e-mail: poczta@stowarzyszeniesens.pl http://www.stowarzyszeniesens.pl/ (więcej >)

11.05.2006

Osoby bezdomne na rynku pracy i bezrobocie osób bezdomnych. Modelowe działania organizacji pozarządowych, które pomagają bezdomnym bezrobotnym. (więcej >)

11.05.2006

Program Centrum Aktywizacji Młodych w Poszukiwaniu Pracy Stowarzyszenia OD DO. (więcej >)

08.05.2006

Więźniowie i byli więźniowie na rynku pracy. Bezrobocie więźniów. Modelowe praktyki działań na rzecz aktywizacji zawodowej więźniów. (więcej >)

04.05.2006

Opracowanie nt. działalności Centrum Promocji Kobiet na rzecz zwalczania bezrobocia kobiet. (więcej >)

04.05.2006

Studium przypadku organizacji ekologicznej wspierającej bezrobotną młodzież. (więcej >)

28.04.2006

Działalność Stowarzyszenia "Victoria" na rzecz aktywizacji kobiet. (więcej >)

14.04.2006

Działania Stowarzyszenia EKON na rzecz zwiększenia zatrudnialności osób chorych psychicznie. (więcej >)

14.04.2006

Wspólne przedsięwzięcie Stowarzyszenia Rodzin „Zdrowie Psychiczne" i Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej - pensjonat „U Pana Cogito". (więcej >)

14.04.2006

Osoby chore psychicznie na rynku pracy. Bezrobocie osób chorych psychicznie.Prezentujemy dobre praktyki aktywizacji zawodowej w ramach działań na rzecz osób chorych psychicznie. (więcej >)

07.04.2006

Działalność Fundacji z bezrobotnymi z terenów wiejskich. (więcej >)

07.04.2006

Charakterystyka pracy z bezrobotnymi uchodźcami. (więcej >)

05.04.2006

Praca uchodźców. Imigranci, uchodźcy i mniejszości narodowe na rynku pracy. Przykłady dobrych praktyk aktywizacji zawodowej uchodźców na rynku pracy. (więcej >)

07.04.2006

Działalność Stowarzyszenia „Actus" na rzecz osób niepełnosprawnych. (więcej >)

05.04.2006

Opracowanie dotyczące fundacji działającej na rzecz osób po 50. roku życia. (więcej >)

18.01.2006
18.01.2006
18.01.2006

Grupy zawodowe na rynku pracy. Przykłady działań na rzecz wsparcia konkretnych grup zawodowych. (więcej >)

18.01.2006

Niepełnosprawni na rynku pracy. Bezrobocie osób niepełnosprawnych. Przykłady dobrych praktyk na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. (więcej >)

18.01.2006

Bezrobocie na wsi. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych na wsi. Przykłady dobrych praktyk na rzecz aktywizacji środowisk wiejskich. (więcej >)

18.01.2006

Młodzież na rynku pracy. Bezrobocie młodzieży. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży. (więcej >)

04.01.2006

W dziale tym prezentujemy projekty organizacji pozarządowych, a także opisy instytucji realizujących modelowe działania na rzecz zatrudnienia. (więcej >)

05.05.2016

Organizacje pozarządowe na rynku pracy. Zapraszamy do zapoznania się z badaniem jakościowym „Organizacje pozarządowe na rynku pracy: unikatowe grupy czy uniwersalne kompetencje?” oraz z badaniem mazowieckiego rynku pracy „Znajomość oczekiwań pracodawców i pracobiorców w zakresie umiejętności i kwalifikacji zawodowych – kluczem do walki z bezrobociem”. (więcej >)

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ