PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2010
Akademickie biuro karier

Akademickie biuro karier – jednostka działająca na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzona przez szkołę wyższą lub organizację studencką, do której zadań należy między innymi:
a) dostarczanie studentom i absolwentom szkoły wyższej informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
b) zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych,
c) prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy,
d) pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe,
e) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Działalność akademickich biur karier finansowana jest ze środków uczelni wyższych, które je powołują, dodatkowo część wyposażenia może być sfinansowana ze środków Funduszu Pracy. Biura mogą się również ubiegać o dotacje celowe.

Około 40 biur karier jest zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ