PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2010
Działalność pożytku publicznego, zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym, wolontariat

Prezentowane poniżej akty prawne pochodzą z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

> Wolontariat, pożytek publiczny:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz.U.03.96.873, z późn. zmianami.

Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2010 nr 28 poz. 146


> Zgłoś błąd:
któraś ustawa jest nieaktualna? Występuje problem ze ściągnięciem pliku? Powiadom nas:

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ