PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2009
Zatrudnienie przejściowe

Zatrudnienie przejściowe – model wypracowany i wprowadzony do Polski przez Środowiskowe Domy Samopomocy – oparte na Międzynarodowym Modelu Domów-Klubów Fountain House (Domy pod Fontanną).

Model zatrudnienia przejściowego opracowany został by wspierać powrót na rynek pracy osoby po przebytej chorobie psychicznej.

Metoda ta polega na przygotowaniu osoby po kryzysie psychicznym do wejścia lub powrotu na otwarty rynek pracy poprzez zorganizowanie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy i w bezpiecznej atmosferze. Zatrudnienie przejściowe służy przede wszystkim możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego przez osoby, które z powodu choroby psychicznej przez pewien czas przebywały poza rynkiem pracy.

Osoby zainteresowane, członkowie Domów-Klubów, przystępują do zatrudnienia przejściowego dobrowolnie. Przed faktycznym rozpoczęciem zatrudnienia u wybranego pracodawcy przechodzą one trening polegający na przyuczeniu do czynności, które następnie będą wykonywały w ramach obowiązków.

„Przejściowość” zatrudnienia polega na tym, że na opisanych warunkach uczestnicy mogą pracować przez 3-9 miesięcy w niepełnym wymiarze czasu pracy (zazwyczaj 15-20 godzin tygodniowo). Następnie mogą, o ile obie strony będą zainteresowane, przejść na zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Więcej na: http://fountain-house.pl/dom/standardy


KOMENTARZE (1) | DODAJ KOMENTARZ
~andrew | 05.02.2011, 04:14 | zatrudnienie przejściowe w wdpf
jestem tu członkiem od wielu lat. od nie tak dawna wkroczyłem właśnie w zatrudnienie przejściowe. pracuję tam jako zastępca kuriera w urzędzie wola. jestem bardzo zadowolony z tego. szkoda, tylko, ze to tylko trwa 9 miesięcy maksymalnie. polecam to niej niejeden osobie niepełnosprawnej, z pewnością będzie doceniona. poszukujemy jednak dalszych pracodawców. oczekujemy na dalsze propozycje i współprace jesteśmy otwarci do każdego liczymy na miłą i wspaniałą współpracę