PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2009
Wolontariusz

Wolontariusz – osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz:
- organizacji pozarządowych w zakresie ich statutowej działalności, w szczególności w obszarze działalności pożytku publicznego,
- organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,
- jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Źródło: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ