PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2009
Aktywna polityka społeczna

Aktywna polityka społeczna - podejście zakładające, że jedną z podstawowych funkcji pomocy społecznej jest budowanie aktywnych postaw osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Zmierza ona do reformy narzędzi i instrumentów aktywizacji zawodowej i społecznej, które umożliwią bardziej efektywne działania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pomocy i integracji społecznej oraz budowy sektora usług społecznych w oparciu o podmioty ekonomii społecznej.

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ