PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2008
Aktywne polityki rynku pracy (APRP)

Aktywne polityki rynku pracy (APRP – z ang. ALMP – active labour market policy) są to działania, których celem jest zwiększenie zatrudnienia i spadek bezrobocia dzięki bezpośredniemu oddziaływaniu na szanse znalezienia pracy przez osoby nimi objęte, poprzez zwiększanie popytu na pracę (subsydiowanie zatrudnienia, roboty publiczne), a także usprawniające funkcjonowanie samego rynku (pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, szkolenia).

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ