PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2008
Wskaźnik płynności rynku pracy

Wskaźnik płynności rynku pracy – jest to stosunek liczby bezrobotnych którzy podjęli pracę w danym okresie sprawozdawczym do liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych w tym okresie.

 

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ