PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2008
Wskaźnik płynności bezrobocia

Wskaźnik płynności bezrobocia – jest to iloraz liczby bezrobotnych wyrejestrowanych w okresie sprawozdawczym do liczby bezrobotnych zarejestrowanych w tym samym okresie. Wskaźnik mniejszy od 1 informuje, że wyrejestrowano mniejszą liczbę bezrobotnych aniżeli zarejestrowano i stan bezrobocia zwiększył się. Wartość wskaźnika większa od 1 informuje o zmniejszaniu się stanu bezrobocia.

 

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ