PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2007
Bezrobocie, aktywizacja zawodowa, instytucje rynku pracy

Prezentowane poniżej akty prawne pochodzą z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

> Promocja zatrudnienia, instytucje rynku pracy:

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r., Dz.U. 2004.99.1001 (tekst ujednolicony).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie dostosowania organizacji i obszaru działania wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy do organizacji administracji publicznej, Dz.U. 1998.166.1247.


> Dialog społeczny

Ustawa z dnia 6 lipca 2001
r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.


> Zgłoś błąd: któraś ustawa jest nieaktualna? Występuje problem ze ściągnięciem pliku? Powiadom nas:

 

 

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ