PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2007
Integracja społeczno-zawodowa, zatrudnienie socjalne, zatrudnienie osób niepełnosprawnych, spółdzielnie socjalne

Prezentowane poniżej akty prawne pochodzą z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

> Pomoc społeczna:

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593, z poźn. zmianami


> Zatrudnienie socjalne, spółdzielnie socjalne:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r.  o zatrudnieniu socjalnym, Dz.U. 2003.122.1143, z późn. zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz.U. 2006.94.651, z późn. zmianami


> Zatrudnienie osób niepełnosprawnych i chorujących psychicznie:


Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r.o ochronie zdrowia psychicznego, Dz.U. 1994, Nr 111, poz. 535, z późn. zmianami

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. 1997, Nr 123, poz. 776, z późn. zmianami

Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (czeka na publikację w Dzienniku Ustaw)


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej,  Dz.U. 2007 nr 242 poz. 1776


> Zgłoś błąd:
któraś ustawa jest nieaktualna? Występuje problem ze ściągnięciem pliku? Powiadom nas:

KOMENTARZE (1) | DODAJ KOMENTARZ
~kk | 07.01.2012, 06:18 | czy nipelnosprawny gorzej pracuje ?
odnosnie zatrudnienia niepelnosprawnych to moim zdaniem zle zostaja wykorzystywane fundusze unijne na ten cel nie ma kompetentnych osob ktore moglyby cos z tym zrobic. niepelnosprawni sa dyskryminowani w kazdej dziedzinie a juz napewno w mozliwosci podjecia pracy