PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2008
Współpraca organizacji rynku pracy z publicznymi służbami zatrudnienia

Aktualizacja: 31 marca 2010 r.

Organizacje rynku pracy, przez wzgląd na swoją liczebność i zakres działań, a także zgodnie z zapisami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powinny stanowić dla publicznych służb zatrudnienia naturalnego partnera współpracy w zakresie usług zatrudnienia.

Współpraca ta ma jednak dość ograniczony zasięg i często bardzo wąski zakres. Jej wymiar charakteryzują kolejne analizy, wykonane w 2006 oraz w 2007 roku:
- współpraca PSZ z NGO w 2007 roku>
- współpraca PSZ z NGO w 2006 roku>

Zapraszamy również do zapoznania się z raportem:
Relacje pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a organizacjami rynku pracy – wnioski z badania ilościowego
Raport został opracowany przez dr Joannę Tyrowicz w oparciu o niepublikowane badania prowadzone dla Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych przez Katarzynę Zaunar w 2005 roku.

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ