PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2007
Zawody deficytowe i nadwyżkowe

Zawody deficytowe – zawody, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w danym zawodzie.

Zawody nadwyżkowe – zawody na które zapotrzebowanie na rynku pracy jest mniejsze niż liczba osób poszukujących pracy w danych zawodach.

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ