PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2007
Bezrobotny długotrwale

Bezrobotny długotrwale – bezrobotny pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

 


 

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ