Patryk Szajer
IT

Zajmuje się obsługą techniczną portalu ngo.pl. Od 15 lat dba, żeby wszystko w portalu działało, jak trzeba.