SCWO - warszawa.ngo.pl

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to kompleksowy system bezpłatnego wsparcia dla fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających. Celem SCWO jest wspieranie organizacji w rozwoju instytucjonalnym i we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy.

Oferta SCWO to m.in.:

Poznaj SCWO:

► Zobacz pełną ofertę SCWO na: warszawa.ngo.pl/scwo.

► Obejrzyj filmik na temat SCWO

► Śledź aktualności SCWO w serwisie warszawa.ngo.pl oraz na Facebooku @warszawa.ngo.

Do korzystania z SCWO zapraszamy:

  • organizacje pozarządowe – zarówno nowo powstałe jak i te z dłuższym stażem,
  • osoby, które planują założyć organizację,
  • urzędniczki i urzędników Urzędu m.st. Warszawy (urzędów dzielnic i biur), współpracujących z organizacjami pozarządowymi,
  • komisje dialogu społecznego.

SCWO jest projektem partnerskim 5 organizacji:

Stowarzyszenie Klon/Jawor odpowiada w SCWO za prowadzenie i rozwój serwisu warszawa.ngo.pl oraz promocję projektu. W serwisie m.in.:

  • aktualności z warszawskiego trzeciego sektora,
  • sylwetki warszawskich społeczników, opisy ciekawych miejsc i dobrych praktyk,
  • praktyczne porady eksperckie dotyczące prowadzenia organizacji pozarządowych,
  • nagrania webinariów poświęconych zagadnieniom istotnym dla prowadzenia organizacji pozarządowej,
  • wyszukiwarka konkursów dotacyjnych.

Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.