Alina Gałązka
redakcja ngo.pl

Koordynatorka rozwoju internetowego centrum wsparcia.

Absolwentka polonistyki UW, z zawodu redaktorka, przez wiele lat pracowała w wydawnictwach.

Od 2002 roku związana ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor. Do 2017 r. redaktorka naczelna ngo.pl - od 1 listopada 2017, koordynatorka rozwoju interentowego centrum wsparcia w ngo.pl.

Zaangażowana w dialog społeczny z administracją publiczną.

Obywatelka kultury.

Wierzy w słuszność zasady pomocniczości i samoorganizację obywatelską.

Prywatnie interesuje się kulturą i sztuką, zwłaszcza nowym teatrem, tańcem i literaturą.